คอมพิวเตอร์ Ports คืออะไร

การเชื่อมต่อข้อมูลจากคอมพิวเตอร์จากจุดๆ หนึ่งไปยังอีกจุดๆ หนึ่ง จำเป็นต้องจะต้องมีมาตราฐานในการเชื่อมต่อ ซึ่งเราจะใช้คอมพิวเตอร์ ports ในการเชื่อมต่อ เช่น เราใช้ Port 80 สำหรับการใช้งานกับ World Wide Web (WWW) หรือใช้ Port 21 สำหรับ FTP (File Transfer Protocol) หมายถึงการการโอนย้ายไฟล์ผ่านทางระบบเครือข่าย เป็นต้น คุณทราบหรือไม่ว่า? คอมพิวเตอร์ของเรามี Ports ต่างๆ มากมาย

คอมพิวเตอร์ของเราเปิด Ports อะไรบ้าง

ถ้าเรามีการเปิด ports ของคอมพิวเตอร์ไว้ และไม่ได้มีการป้องกันแต่อย่างไร จะทำให้ทั้ง ไวรัส สปายแวร์ และโปรแกรมจำพวก Trojan สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของเราได้ และแน่นอน ทำให้คอมพิวเตอร์ของเรามีปัญหาเกิดขึ้นได้?เราจะทราบได้อย่างไรว่า คอมพิวเตอร์ของเราเปิดพอร์ตอะไรบ้าง

ตรวจสอบพอร์ตคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์

มีเว็บไซต์หนึ่งที่ให้บริการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของเราว่า มีการเปิดหรือปิดพอร์ตอะไรบ้าง ทำให้เราสามารถทราบได้ว่า ระบบรักษาความปลอดภัยของเรายังใช้งานได้ดีอยู่หรือไม่ เพียงแค่คลิกเข้าไปใช้บริการ และดูผลลัพธ์ได้ทันที (ไม่จำเป็นต้อง register อีกด้วย) มีขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกที่ลิงค์ เพื่อเข้าไปเว็บไซต์? https://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2
  2. หลังจากเข้าไปยังเว็บไซต์นี้แล้ว ให้เราคลิกปุ่ม Process
  3. คลิกปุ่ม All Service Ports จากนั้นรอสักครู่
  4. ดูผลลัพธ์ที่ได้
    • สีแดง หมายถึง พอร์ตเปิดอยู่
    • สีน้ำเงิน หมายถึง พอร์ตปิด
    • สีเขียว หมายถึง พอร์ดถูกซ่อนอยู่?

สีเขียว จะหมายถึงระบบคอมพิวเตอร์ของเราอยู่ในเกณฑ์ดี และปลอดภัยที่สุด

 


Menu