สำหรับผู้ใช้งาน Microsoft Office ทุกท่าน

โปรแกรม Microsoft Office มีความสามารถในเรื่องการใช้โปรแกรม Add-ins ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมที่ทำให้ Microsoft Office มีความสามารถเพิ่มเติมอีกหลายอย่าง โดยเฉพาะกับโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งจะมีคำสั่ง Macro เสริม ทำให้เราสามารถสั่งทำงานแบบซ้ำๆ หรือทำงานแบบอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่เขียน Macro Script และสั่งรัน เมื่อต้องการ และจุดเด่นนี้เอง ผู้ไม่ประสงค์ดี ก็นำวิธีการนี้มาสร้างเป็นไวรัสแทน

Microsoft Office กับ Macro Virus

มาโครไวรัส คือ ไวรัสที่เกาะติดไปกับไฟล์ของโปรแกรม Microsoft Office ซึ่งคนเขียนไวรัส ได้เขียนคำสั่งแทรกเข้าไปใน Macro ทำให้ไวรัสสามารทำลายข้อมูลหรือแพร่กระจายไปตามเอกสารงานต่างๆ ซึ่งผลที่ตามมาส่วนใหญ่ จะทำให้การทำงานของคอมพิวเตอร์ช้าลงอย่างเห็นได้ชัด

มาโคร ไวรัส (Macro Virus) ส่วนใหญ่สร้างจาก Scripts ที่เขียนจากภาษา VBA (Visual Basic for Application)? ต่างกัน ผู้ไม่ประสงค์ดีเขียนในทางทำลาย

ดังนั้น ทุกครั้งที่คุณทำงานกับโปรแกรมใดๆ ของ Microsoft Office เวลาเปิดโปรแกรมใดๆ ถ้ามีคำสั่งให้ run Macro แนะนำให้ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่า ไม่ใช่ไวรัส


Menu