Cookie ไม่ใช่ขนม

แต่เป็นText ไฟล์เล็กๆ ที่ถูกสร้างขึ้นจาก web server และบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือข้อมูลส่วนตัวของเราที่ได้มีการลงทะเบียนกับเว็บไซต์นั้นๆ โดยปกติเราจำเป็นต้องอนุญาตให้มีการติดตั้ง cookie ก่อนเสมอ (ถ้าไม่อนุญาตก็ไม่สามารถติดตั้งได้ และ web server บางเก็บที่ต้องการเก็บข้อมูล cookie ก็จะแสดงหน้าต่างให้ทราบว่า เราจำเป็นต้องอนุญาติให้บันทึกไฟล์ cookie ด้วย)

วิธีกำหนดให้อนุญาตบักทึกไฟล์ Cookie

  1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer
  2. คลิกเมนู Tools
  3. เลือก Internet Options
  4. คลิกแท็ป Security
  5. คลิก Custom Level
  6. ในหัวข้อ Cookie ให้คลิกเลือก Enable (อนุญาต)

ประโยชน์ที่ได้รับการไฟล์ Cookie

โดยเฉพาะกับเว็บที่มีการบันทึกข้อมูล หรือการลงทะเบียน ถ้าเราเข้าไปยังเว็บไซต์นั้นๆ อีก จะทำให้เราสามารถเข้าถึงเว็บได้ทันที ทั้งนี้เนื่องจากเว็บไซต์นั้นๆ ได้เข้ามาอ่านไฟล์ Cookie ที่เราได้บันทึกไว้ แต่เมื่อมีสิ่งดีๆ ก็อาจมีสิ่งที่ไม่ดีคู่กันด้วย นั่นคือ โปรแกรมจำพวก สปายแวร์แอบมาเก็บข้อมูลของคุณไป และอาจส่ง Junk Mail หรือ Pop-up สินค้านั้นๆ มาแสดงให้คุณด้วย

ทิป โดยปกติ Cookie จะมีการกำหนดอายุของ Cookie แต่ละ web server ไว้

 


Menu