Categories

วิธีเปลี่ยน Wallpaper Windows 7 Starter

 

สำหรับผู้ใช้งาน Windows 7 Starter โดยเฉพาะ

สำหรับผู้ใช้งาน Windows 7 เวอร์ชั่นที่เป็น Starter คงทราบดีว่า โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้งาน Windows มือใหม่โดยเฉพาะ (เฉพาะมือใหม่จริงๆ เท่านั้น) เหตุผลอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ โปรแกรม Windows 7 Starter นี้มีการจำกัดการใช้งาน เรียกว่าปิดความสามารถหลายๆ อย่าง เพื่อเป็นการป้องกันการทำงานผิดพลาดของผู้ใช้งานเอง จนอาจทำให้รู้สึกว่า ทำอะไรก็ไม่ได้เลย

วิธีเปลี่ยน Wallpaper ใน Windows 7 Starter

วันนี้จะมาแนะนำการใช้งาน Windows 7 Starter สำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยน Wallpaper ซึ่งความสามารถหลักๆ ของรุ่นนี้ จะไม่สามารถเปลียนแปลงได้ แต่ต้องใครต้องการเปลียนแปลงจริงๆ แนะนำให้ติดตั้งโปรแกรมเปลี่ยนภาพ Wallpaper

แนะนำโปรแกรมเปลี่ยน Wallpaper


5 รายการล่าสุดที่มีการแจ้งหาย/ถูกขโมย - สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมหรือแจ้งหาย/ถูกขโมยได้ที่ BlockSerial.com

Serial Number ประเภท ยี่ห้อ หาย/ถูกขโมย เมื่อวันที่
  359906050959852   Mobile Phone   Samsung หาย 27-Jun-14
  357777052131622   Mobile Phone   Samsung ถูกขโมย 26-Jun-14
  DNVHT0T8DTD2   Mobile Phone   Apple / iPhone ถูกขโมย 26-Jun-14
  357446048650661   Mobile Phone   i-mobile ถูกขโมย 25-Jun-14
  C02HG67JDV7L   Notebook/ Netbook   Apple / Mc ถูกขโมย 22-Jun-14