เปิด ปิด App บน iPad

คุณทราบหรือไม่ว่า เวลาเราเปิดใช้งานโปรแกรม หรือ App ใดๆ บน iPad และคุณมีการเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมอื่นๆ โดยการกดปุ่ม Home Screen โปรแกรมนั้นๆ ที่คุณใช้งาน ยังคงเปิดอยู่นะครับ ทำให้เปลือง memory ในการทำงานของเครื่อง iPad อาจทำให้การใช้งานโปรแกรมอื่นๆ ช้าลง หรือไม่สามารถเปิดได้เลย

ขนาดการปิดแบบ Power Off ยังไม่สามารถปิดโปรแกรมที่เปิดค้างได้เลย

ทิป ปิดโปรแกรมที่ใช้งานบน iPad

Close App on iPad

  1. กดสองครั้ง หรือดับเบิลคลิก บนปุ่ม Home Screen
  2. ที่บรรทัดด้านล่าง จะเห็นโปรแกรมหรือ App ต่างๆ ที่เปิดค้างอยู่
  3. ถ้าให้เลือกไอคอนตัวใด ตัวหนึ่งค้าง
  4. จะเห็นสัญลักษณ์ วงกลม และมีเครื่องหมายลบ แสดงอยู่
  5. ต้องการปิดโปรแกรมใดๆ ให้แตะที่เครื่องหมายลบ นั้นๆ

แค่นี้เราก็สามารถปิดโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้งานออกได้แบบสมบูรณ์แล้วครับ


Menu