คำสั่งพื้นฐานที่ควรทราบในการใช้งาน iPad

เนื่องจากการสั่งงาน iPad เป็นระบบสัมผัสผ่านทางนิ้วมือ ไม่สามารถสั่งผ่านอุปกรณ์อื่นๆ ได้? และอีกอย่างหนึ่งคือ iPad ไม่มีแป้นพิมพ์ให้ใช้งาน (แต่สามารถหาซื้อเพิ่มได้) มีแต่แป้นพิมพ์แบบเสมือน เท่านั้น ดังนั้นเรามาศึกษาคำสั่งพื้นฐานที่ผู้ใช้งาน iPad ทุกคนต้องทราบ

 • แตะหนึ่งครั้ง
  เหมือนกับการกดแป้นพิมพ์หนึ่งครั้ง? เป็นการเลือกสั่งงาน หรือเลือกเปิดการใช้โปรแกรมใดๆ
 • แตะสองครั้ง ติดต่อกัน
  ขยายหน้าจอที่กำลังทำงานอยู่
 • แตะค้าง
  แตะไอคอนค้าง สำหรับการย้ายไอคอนไปยังตำแหน่งที่ต้องการ (Move) ?กรณที่ไอคอนไหนมีเครื่องหมายกากบาท (x) อยู่ด้านบนซ้ายมือ? เราสามารถสั่งลบ App นั้นๆ ได้
  แตะค้างในส่วนของข้อความในหน้าเว็บ หมายถึง copy
  แตะค้างในส่วนอื่นๆ ?สามารถเลือกคำสั่งย่อยๆ ได้ เช่น Select, Select All รวมทั้ง Paste เป็นต้น
 • ลากนิ้วไปทางซ้าย ขวา ขึ้นหรือลง
  เลื่อนหน้าการทำงานไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
 • ใช้สองนิ้วลากเข้าหากัน หรือแยกออกจากกัน
  เรียกคำสั่งย่อ ขยายหน้าต่างการใช้งาน
 • ดับเบิลคลิกปุ่ม Home Screen
  เป็นคำสั่งในการเลือกใช้ Multi-Tasking การทำงานมากกว่าหนึ่งโปรแกรมพร้อมกัน

ถ้าต้องการถอยกลับมาหน้าแรก ให้กดปุ่ม ?Home Screen?


Menu