ทำความรู้จัก Function IF


Function IF เป็นคำสั่งในการเพื่อใช้ในการสร้างเงื่อนไข เพื่อทำการตรวจสอบค่าในเซลล์ที่เราต้องการว่าเป็นจริง หรือไม่

รูปแบบ IF(logical_text,[value_if_true],[value_if_false])

  • logical_text หมายถึง เงื่อนไขเพื่อทำการตรวจสอบค่า
  • value_if_true หมายถึง ค่าที่ใช้สำหรับแสดงผล เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง
  • value_if_false หมายถึง ค่าที่ใช้สำหรับแสดงผล เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ

ตัวอย่างการใช้งานใน Microsoft Excel 2007

Microsoft Exel 2007 Function IF


Menu