สร้าง WordArt ตามสไตล์ของเรา

หัวข้อนี้จะกล่าวถึงการปรับแต่ง WordArt ในรูปแบบต่างๆ ที่จะทำให้สามารถนำไปใช้งานได้ตามความต้องการและถูกใจเราแน่นอน?รับรองว่าไม่ต้องพี่งโปรแกรม Adobe Photoshop เลยทีเดียว (แต่เฉพาะการปรับแต่งตัวอักษรนี้ เท่านั้น น่ะครับ :) แต่อย่างอื่นๆ ยังไงก็ยังคงจำเป็นอยู่)?

WordArt Styles Microsoft Office 2007

ปรับเปลี่ยสีของข้อความใน WordArt

ปกติแล้ว เวลาเราเลือกสร้างข้อความด้วย WordArt ?เราจะได้สีที่โปรแกรมกำหนดให้เป็นพื้นฐาน ตามรูปแบบที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตาม เรายังคงสามารถแก้ไขสีสรรให้โดยใจเราได้อีกด้วย โดยใช้คำสั่ง Text Fill

 1. เปิดไฟล์เอกสาร พร้อมข้อความที่สร้างด้วย WordArt
 2. คลิกเลือกข้อความนั้นๆ
 3. ที่แท็ปเมนู Format ให้คลิกหัวข้อ Text Fill
 4. ทดสอบโดยการเปลี่ยนเป็นสีที่ต้องการ

เปลี่ยนจากการใส่สีมาเป็นสีภาพเป็น background

 1. เปิดไฟล์เอกสาร พร้อมข้อความที่สร้างด้วย WordArt
 2. คลิกเลือกข้อความนั้นๆ
 3. ที่แท็ปเมนู Format ให้คลิกหัวข้อ Text Fill
 4. เลือกหัวข้อด้านล่างชื่อ Picture แทนสี?

คำแนะนำ การใส่ภาพแทนสีเป็น background ควรสร้าง Font ที่มีความหนาของตัวอักษรมากๆ ทั้งนี้จะได้แสดงภาพให้เห็นได้มากขึ้นด้วย

เพิ่มขอบให้ตัวอักษร

 1. เปิดไฟล์เอกสาร พร้อมข้อความที่สร้างด้วย WordArt
 2. คลิกเลือกข้อความนั้นๆ
 3. ที่แท็ปเมนู Format ให้คลิกหัวข้อ Text Outline
 4. ทดสอบโดยการเปลี่ยนเป็นสีที่ต้องการ
 5. ถ้าต้องการเพิ่มความหนาของเส้น ให้คลิกเลือก Weight ด้านล่าง และเลือกความหนาตามต้องการ

ปรับแต่งความโค้งของการวางตัวอักษร

 1. เปิดไฟล์เอกสาร พร้อมข้อความที่สร้างด้วย WordArt
 2. คลิกเลือกข้อความนั้นๆ
 3. ที่แท็ปเมนู Format ให้คลิกหัวข้อ Text Effects
 4. คลิกเลือก Transform
 5. คลิกเลือกรูปแบบตามต้องการ

อย่างนี้ต้องนำไปทดลองสร้างกันดูก่อนน่ะครับ จะได้ใช้งานได้คล่องๆ เมื่อถึงความจำเป็นจริงๆ

 


Menu