Dead Link คืออะไร


โดยธรรมชาติของการสร้างเว็บไซต์? เราจำเป็นจะต้องมีการสร้างลิงค์เพื่อนำพาผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ไปยังหน้าต่างๆ ที่เราต้องการ? การสร้างลิงค์สามารถสร้างลิงค์ภายในเว็บไซต์ของเราเอง หรือสร้างลิงค์ไปยังเว็บไซต์บางนอก แต่บางครั้งลิงค์เหล่านี้ อาจมีการสร้างผิดพลาด โดยเฉพาะลิงค์ภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้ เนืองจากเจ้าของเว็บไซต์อาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา

จำเป็นหรือไม่ที่ต้องตรวจสอบ Dead Link


จำเป็นมากครับ สำหรับเจ้าของเว็บไซต์ เพราะถ้าเว็บไซต์มี Dead Link มากๆ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ก็อาจเบื่อ ไม่อาจทำให้ไม่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกเลย ดังนั้น การตรวจสอบ Dead Link จึงเป็นส่งจำเป็นอย่างมาก แต่ถ้าเว็บไซต์ของคุณมีลิงค์ไม่กี่หน้าก็คงไม่เป็นปัญหา แต่ถ้าคุณมีลิงค์เป็นพัน เป็นหมื่น จะตรวจสอบไหวได้อย่างไร

ง่ายๆ ด้วยการตรวจสอบลิงค์แบบออนไลน์

  • เพียงเข้าไปเว็บที่ให้บริการ ฟรี ออนไลน์ที่ http://www.dead-links.com/

เพียงแค่พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ของเรา?จากนั้นก็เพียงผลการตรวจสอบเท่านั้น


Menu