จดทะเบียน Domain Name ในประเทศไทย

สำหรับผุ้ที่สนใจจดทะเบียน Domain Name ที่มีคำลงท้าย .co.th ซึ่งหมายถึง Domain Name ของประเทศไทย และเป็นบริษัทที่ทำการค้า เราสามารถขอจดทะเบียนโดยตรงกับ Thnic.co.th ได้โดยตรง (Thnic เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่รับจดทะเบียนโดเมนเนมของประเทศไทย)?แต่มีข้อจำกัดหลายๆ ที่เราควรทราบ

การขอจดทะเบียนกับ Thnic.co.th

  • จะทะเบียนหนึ่งบริษัทได้เพียง 1 Domain Name เท่านั้น ยกเว้น .in.th
  • ชื่อ Domain Name ที่จดจะต้องตรงกับชื่อบริษัท เท่านั้น
  • ชื่อที่จดจะต้องประกอบด้วยด้วยเลข หรือตัวอักษร ต้องมีอย่างน้อย 2 ตัว และไม่เกิน 24 ตัว

ความหมายของคำลงท้ายชื่อเว็บ

  • .co.th? หมายถึง บริษัททำการค้าในประเทศไทย
  • .in.th?? หมายถึง ชื่อเว็บทีอยู่ในประเทศไทย
  • .ac.th??หมายถึง สถานการศึกษาในประเทศไทย
  • .mi.th? หมายถึง เว็บทหารของประเทศไทย
  • .go.th?หมายถึง เว็บของทางราชการไทย

ถ้าต้องการจดทะเบียน .com เราสามารถตั้งชื่ออะไรก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อบริษัท แถมจะจดทะเบียนกี่ชื่อก็ได้ด้วยครับ? เราสามารถหาบริษัทที่รับจดทะเบียนได้ทั่วๆ ไป ลองค้นหาจากทาง Google เลย

 


Menu