โฆษณา CPC หรือ CPM ดีกว่า

ปัจจุบันการโฆษณาในเว็บไซต์ต่างๆ เริ่มมีการใช้บริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อเทียบกับโฆษณาอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นทาง วิทยุ โทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงมาก อย่างไรก็ตาม การโฆษณากับเว็บไซต์ที่มีจำนวนผู้เยี่ยมชมสูง ย่อมมีโอกาสในการขายสินค้าและบริการได้มาก รวมทั้ง ถ้าเลือกเว็บไซต์ที่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการแล้ว จะเข้าถึงกลุ่มของลูกค้าได้ตรงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย


สำหรับการโฆษณากับเว็บไซต์ทั่วไป ประกอบด้วย


CPC คืออะไร

CPC ย่อมาจากคำว่า Cost Per Click (ต้นทุนต่อการคลิก) หมายความว่า ถ้ามีการคลิกที่ป้ายโฆษณานั้นๆ จะเสียเงินในราคาที่กำหนดไว้ เช่น 2 บาท ต่อคลิก หรือ 10 บาทต่อคลิกเป็นต้น


CPM คืออะไร

CPM ย่อมาจาก "Cost Per 1,000 impressions" (ต้นทุนต่อการแสดงผลพันครั้ง) หมายความว่า ราคาของการแสดงป้ายโฆษณา 1,000 ครั้ง ตัวอย่างเช่น ถ้าเราซื้อโฆษณาแบบ CPM 1,000,000 ครั้งในราคา 100,000 บาท ผู้ให้บริการจะต้องแสดงป้ายโฆษณา 1,000,000 ครั้ง โดยจะต้องเสียค่าใช้จ่าย 100,000 บาท เป็นต้น

?


Menu