คุณทราบหรือไม่ว่า ข้อความ?error เวลาเข้าเว็บไซต์หมายถึงอะไร

หลายๆ ครั้งที่เราเข้าเว็บไซต์ใด เว็บไซต์หนึ่ง โดยใช้โปรแกรม Internet Explorer ปรากฏว่าอยู่ดีๆ ก็มีข้อความแสดง error ออกมา ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร และไม่รู้จะแก้ไขอย่างไร วันนี้เรามีคำอธิบายว่าบอกต่อๆ กัน รับรองคุณอาจไม่เคยพบจากที่ไหนๆ

?HTTP error message?ความหมายของ Error?
?The webpage cannot be found (HTTP 400)?สามารถเชื่อมต่อเข้าเว็บไซต์ได้ แต่มีปัญหาไม่เห็นมองที่กำหนดไว้?อาจมาจากการพิมพ์ชื่อ URL ผิด
?The website declined to show this webpage (HTTP 403)?สามารถเชื่อมต่อเข้าเว็บไซต์ได้ แต่ไม่ได้รับอนูญาต หรือ Permission
?The webpage cannot be found (HTTP 404)?สามารถเชื่อมต่อเข้าเว็บไซต์ได้?แต่ค้นหาไฟล์ที่ต้องการไม่พบ
?The website cannot display the page (HTTP 405)?สามารถเชื่อมต่อเข้าเว็บไซต์ได้?แต่ไฟล์ที่ต้องการ ยังไม่ได้ download เข้าเครื่องคอมฯ ของเรา
?Internet Explorer cannot read this webpage format (HTTP 406)?ข้อมูลที่ต้องการแสดง ไม่ถูกต้องตาม Internet Explorer
?The website is too busy to show the webpage (HTTP 408 or 409)?Time Out เพราะมีคนเข้าไปดูเว็บไซต์นี้มาก ให้ลองเข้าไปใหม่
?That webpage no longer exists (HTTP 410)?สามารถเชื่อมต่อเข้าเว็บไซต์ได้?แต่ค้นหาไฟล์ที่ต้องการไม่พบ เช่นเดียวกับ error 404
?The website cannot display the page (HTTP 500)?เว็บไซต์กำลังปรับปรุง หรือ Server มีปัญหา
?The website is unable to display the webpage (HTTP 501 or 505)?เว็บไซต์มีการกำหนดการแสดงไว้ไม่ถูกต้อง ผิดประเภท

 

 


Menu