ข้อมูลสำคัญ สำหรับผู้ใช้งาน?CSLoxinfo Internet

สำหรับผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตของ CSLoxinfo ทุกท่าน และสำหรับหลายๆ คนที่ทำการ setup หรือเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ด้วยตัวเอง ข้อมูลด้านล่างเชื่อว่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของ CSLoxinfo และหรือมีปัญหาอยู่ ให้ลองศึกษาค่าพื้นฐานในการติดตั้ง ADSL ของ CSLoxinfo ดังนี้

ค่าพื้นฐานในการติดตั้ง ADSL ของ CSLoxinfo

ค่าที่ต้องกำหนดความหมายค่าพื้นฐานของ TOT
Incoming Mailช่องทางในการรับ mail เข้า (ปกติเราสามารถตั้งค่าเป็นชื่อของ web site ของเราได้ เช่น mail.it-guides.com เป็นต้นpop3.csloxinfo.com
Outgoing Mailช่องทางในการส่ง?mail ออก?(ตัวปัญหาหลักของการส่งเมลออก??ถ้าเรามีการใช้งานอินเตอร์เน็ตต่าง ISP เราจำเป็นต้องเปลี่ยนค่านี้เป็นของบริษัทที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตที่เราเชื่อมต่ออยู่)smtp.csloxinfo.com

Primary Domain Name Server

Server ที่แปลงค่า URL มาเป็น IP Address

203.146.237.237

Secondary Domain Name Server

Server ที่แปลงค่า URL มาเป็น IP Address (ตัวสำรอง)

203.146.237.222

Modeค่าของ Network ใน ADSL Modem (ถ้าต่างค่ายกัน อาจจะไม่เหมือนกัน)Routing
Encapsulationค่าของ Network ใน ADSL Modem (ถ้าต่างค่ายกัน อาจจะไม่ เหมือนกัน)PPPoE
VPIค่าของ Network ใน ADSL Modem (ถ้าต่างค่ายกัน อาจจะไม่เหมือนกัน)0
VCIค่าของ Network ใน ADSL Modem (ถ้าต่างค่ายกัน อาจจะไม่เหมือนกัน)35

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับr Static IP ในอุปกรณ์ Router

แนะนำให้กำหนดค่าเพิ่มเติมใน Router ในส่วนของ Static IP ในอุปกรณ์ Router ดังนี้

  • IP Address: ?0.0.0.0
  • Subnet Mask: 0.0.0.0
  • Gateway: 0.0.0.0.

ถ้ามีปัญหาเพิ่มเติมให้ติดต่อที่หมายเลข 02-263-8222

?


Menu