ผู้ใช้งาน FireFox เชิญทางนี้


สำหรับผุ้ใช้งาน web browser FireFox เชิญทางนี้ เรามีโปรแกรมเสริม Add-ons ของ FireFox มาแนะนำกันครับ

โปรแกรม Add-ons คืออะไร

Foxtab Firefox Add-ons

โปรแกรม Add-ons ของ FireFox คือโปรแกรมเสริมที่เราสามารถติดตั้งเพิ่มเติมลงบนโปรแกรม FireFox เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิำภาพในการทำงานให้มากขึ้น หรือเสริมความสามารถพิเศษเพิ่มเติมFoxTab - Attractive 3D tab

Foxtab 3D


โปรแกรมเสริมที่ำทำให้การแสดงหน้าเว็บหลายๆ เว็บ เป็นรูปแบบ 3 มิติ ซึ่งเราสามารถเรียกใช้ FoxTab ได้โดยการเรียกใช้คำว่าบนคีย์บอร์ด Ctrl+Tab หรืออาจเรียกใช้โดยตรงที่ปุ่ม Launch FoxTab บน Toolbar หน้าบน? หน้าตาของ FoxTab ยังสามารถเลือกได้อีกหลายรูปแบบด้วย

วิธีติดตั้ง Add-ons โปรแกรม FoxTab

  1. เปิดโปรแกรม FireFox
  2. คลิกเมนู Tools เลือก Add-ons
  3. คลิกปุ่ม Get Add-ons
  4. พิมพ์ข้อความ Foxtab บนช่อง Search
  5. รอจนกระทั่งโปรแกรมค้นหาจนพบ หรือเข้าเว็บไซต์โดยตรงได้ที่ Foxtab web
  6. คลิกเลือก Add to Firefox
  7. โปรแกรมจะเริ่มติดตั้ง และมีการ restart โปรแกรม FireFox ใหม่

การใช้งาน ให้เปิดหน้าเว็บหลายๆ หน้าตามต้องการ จากนั้น คลิกปุ่ม Ctrl+Tab ค้างที่คีย์บอร์ด หรือคลิกปุ่ม สีฟ้า ที่อยู่ด้านบนของ Toolbar ด้านบนติดกับ address bar

?


Menu