คุณทราบหรือไม่ว่าอีเมลของคุณอาจถูกขโมยได้ง่ายๆ

สำหรับผู้ที่นิยมการ post ข้อมูลส่วนตัว โดยเฉพาะอีเมลในเว็บบอร์ดต่างๆ หรือเว็บไซต์ต่างๆ ทั่วไป คุณทราบหรือไม่ว่า คุณกำลังโดยหุ่นยนต์ทางอินเตอร์เน็ต หรือเรียกว่า "Robot" แอบขโมยข้อมูลได้ง่ายๆ เพียงแค่คุณ post อีเมล์ในรูปแบบปกติ เช่น This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เป็นต้น

ปัญหานี้แก้ไขง่ายๆ ด้วยวิธีการดังนี้


สมมติว่า อีเมลของคุณมีชื่อว่า This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  เราสามารถเขียนได้อีกรูปแบบหนึ่งดังนี้ MyEmail AT MyWeb Dot Com แค่นี้ก็หลอก Robot ได้แล้วครับ ตัวอย่างนี้ได้มาจากวิทยากรท่านหนึ่งที่ผมได้ไปงานสัมมนาเมื่อวานครับ ขออภัยที่จำชื่อท่านไมได้

ใครสนใจจะลองนำไปก็เชิญตามสะดวกครับ เห็นว่ามีประโยชน์ดี


Menu