อีกหนึ่งบริการที่น่าสนใจกับบริการผ่านช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นบริการรับ-ส่งข้อมูลด้วยโปรโตคอลแบบอินเทอร์เน็ต (Internet Protocol) ผ่านดาวเทียม บรอดแบนด์ iPSTAR ที่สามารถรองรับการส่งข้อมูลทั้ง แบบ Point to Point และ แบบ Point to Multipoint ด้วยความเร็วในการรับส่งข้อมูล ตั้งแต่ 64 kbps ถึง 4 Mbps แบบสองทาง (Two-ways Broadband Internet) ซึ่งมีการเชื่อมต่อแบบตลอดเวลา (Always on) ทั้งนี้ในส่วนของชุดอุปกรณ์ Terminal ได้ถูกออกเแบบมาพิเศษ ให้สามารถ ใช้งาน ได้กับดาวเทียมหลายประเภท ทั้งนี้ไม่ได้ผูกติด ว่าจะต้องนำมา ใช้งานกับดาวเทียม IPSTAR เท่านั้น

ข้อดีของ IP Star

·         สามารถใช้งานได้ทุกสถานที่ ไม่จำเป็นต้องมีโทรศัพท์

·         จานรับสัญญาณมีขนาดเล็ก กระทัดรัด

·         มีความเร็วสูงในการรับส่งข้อมูล

·         ต่ออินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา (Always On) ไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ในการต่อ เช่นเดียวกับระบบ ADSL)

อุปกรณ์ที่จำเป็นในการติดตั้งระบบ IP Star

·         คอมพิวเตอร์

·         จานดาวเทียม (ขนาด 1.2 เมตร)

·         อุปกรณ์ IP Star (คล้ายโมเด็ม)

·         Switch หรือ Hub กรณีต้องการต่อเป็นระบบ LAN

สำหรับค่าใช้จ่ายก็จะมีลักษณะจ่ายเหมาแบบไม่จำกัดจำนวน เช่นเดียวกับ ADSL แต่ราคาอาจสูงกว่า ADSL สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก CAT กสท.


Menu