รวมวิธีแก้ปัญหา Windows 98/2000/XP

Filter
Display # 
Title Hits
A file can not be saved on a write-protected disk 3522
Activated Windows XP 4408
error Access denied by access control list 3526
error Loading Kernal 3213
error Scandisk has restarted 10 times 3236
error The Comdlg32.dll File Cannot Start 3564
error The modem is being used by another 3057
Fatal Exception 0x has occurred 3298
Internet Explorer ช่อง Address Bar หายไป 5068
Internet Explorer พิมพ์ - preview ไม่ได้ 8475
Internet Explorer พิมพ์ background ไม่ได้ 3415
Invalid System Disk 3983
IP Star อินเตอร์เน็ทผ่านดาวเทียม 4150
LSP-Fix ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท 3652
Taskbar Start Menu Windows 2000,XP หายไป 5449
Windows XP upgrade Service Pack ไม่ได้ 3229
XP ขึ้นข้อความ "Unmountable Boot Volume" 3320
การจำ User Name และ Password ของ AutoComplete 3878
การติดตั้ง ภาษาไทย Windows XP 7474
ความหมายของ Disk Error ในแบบต่าง ๆ 3570
ปัญหา ADSL ก็ยังช้า 3356
ปิด Pop-up เวลาเข้าเว็บด้วย Internet Explorer 4602
ปุ่มปรับภาษาไทย ใน Windows 2000 3656
วิธี ยกเลิกการกหนดให้เปลี่ยน Password ใน Wincows 3213
วิธีกู้ไฟล์จาก Harddisk และ Flash Drive 10559

Menu