รวมวิธีแก้ปัญหา Windows 98/2000/XP

Filter
Display # 
Title Hits
A file can not be saved on a write-protected disk 3813
Activated Windows XP 5087
error Access denied by access control list 3845
error Loading Kernal 3465
error Scandisk has restarted 10 times 3494
error The Comdlg32.dll File Cannot Start 3804
error The modem is being used by another 3321
Fatal Exception 0x has occurred 3566
Internet Explorer ช่อง Address Bar หายไป 5571
Internet Explorer พิมพ์ - preview ไม่ได้ 9329
Internet Explorer พิมพ์ background ไม่ได้ 3668
Invalid System Disk 4388
IP Star อินเตอร์เน็ทผ่านดาวเทียม 4685
LSP-Fix ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท 3873
Taskbar Start Menu Windows 2000,XP หายไป 6081
Windows XP upgrade Service Pack ไม่ได้ 3456
XP ขึ้นข้อความ "Unmountable Boot Volume" 3552
การจำ User Name และ Password ของ AutoComplete 4287
การติดตั้ง ภาษาไทย Windows XP 8895
ความหมายของ Disk Error ในแบบต่าง ๆ 4160
ปัญหา ADSL ก็ยังช้า 3637
ปิด Pop-up เวลาเข้าเว็บด้วย Internet Explorer 4973
ปุ่มปรับภาษาไทย ใน Windows 2000 4060
วิธี ยกเลิกการกหนดให้เปลี่ยน Password ใน Wincows 3448
วิธีกู้ไฟล์จาก Harddisk และ Flash Drive 12805

Menu