การ Sync ของ iPad คืออะไร

Sync คือ การอัพเดทข้อมูลใน iPad ให้ตรงกับใน Computer ทั้งนี้ จะต้องทำผ่านโปรแกรม iTunes เท่านั้น? การอัพเดทมีข้อควรระวังหลายๆ อย่างที่ต้องทราบ ดังนี้

  • กรณีเป็นเครื่องศูนย์ฯ เช่น iStudio เป็นต้น ที่ไม่ใช่เครื่องหิ้วจากต่างประเทศ การอัพเดทโดยวิธีการ Sync สามารถทำได้โดยไม่มีปัญหา
  • ข้อจำกัดอย่างหนึ่งที่ควรระวังคือ เวลา Sync จะต้องทำจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใด เครื่องหนึ่งเท่านั้น เพราะอาจจะทำให้ App ต่างๆ ที่ติดตั้งใน iPad ถูกลบออกไปได้? ทั้งนี้เพราะการ Sync ก็คือการสำรองข้อมูลหรือ Backup นั่นเอง?

    ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเคย Sync กับเครื่องคอมพิวเตอร์ A ซึ่งจะมีโปรแกรมต่างๆ เก็บไว้ แต่คุณมา Sync กับเครื่องคอมพิวเตอร์ B ซึ่งไม่มีอะไรเลย ดังนั้น ข้อมูลต่างๆ อาจหายได้
  • กรณีที่ไม่ใช่เครื่องศูนย์ฯ? และมีการทำ JailBreak (มักเป็นเครื่องหิ้วจากต่างประเทศเข้ามา)? ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่ใช้วิธีนี้มักต้องการติดตั้งโปรแกรมเสริม (App) ฟรี? เวลา Sync ข้อมูลอาจมีปัญหาคือ อาจะทำให้ App ต่างๆ หายไปหมด รวมทั้งปัญหาสำคัญคือ ไม่สามารถอัพเกรด เฟิร์มแวร์ (Firmware) เป็นเวอร์ชั่นใหม่ได้ เพราะการทำ JailBreak อาจยังไม่มีเวอร์ชั่นที่รองรับ

Menu