การเปิด-ปิด Windows ดูจะเป็นเรื่องง่ายๆ ที่หลายๆ คงมองข้ามไป แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับมือใหม่ ก็อยากจะแนะนำให้รู้จักว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง 

การเปิด Windows หมายถึงอะไร

การเปิดวินโดวส์ หมายถึงการเปิดสวิทซ์ที่ตัวคอมพิวเตอร์ โดยปกติแล้วหลังจากติดตั้งโปรแกรม Windows เสร็จแล้ว การเปิดคอมพิวเตอร์ จะเป็นการเปิด Windows นั่นเอง โดยที่เราไม่จำเป็นต้องทำอะไร ยกเว้นวินโดวส์ที่มีการติดตั้งรหัสผ่านไว้(ซึ่งทางเราขอแนะนำให้ให้ทุกคน ติดตั้งรหัสผ่านนี้เสมอ) ซึ่งจะต้องใส่ User และ Password ให้ถูกต้อง


การปิด Windows หมายถึงอะไร

การปิดวินโดวส์ ปกติจะหมายถึงการเลิกใช้คอมพิวเตอร์ แต่บางท่านอาจต้องการหยุดการใช้งานชั่วคราว และต้องการเปิดวินโดวส์เข้ามาใช้งานใหม่ ด้วยเหตุนี้ Microsoft จึงได้มีการเพิ่มความสามารถพิเศษ (Options) ในการปิด Windows ไว้หลายรูปแบบ ตามความต้องการของแต่ละบุคคลด้งนี้

  • Restart - หมายถึง การเริ่มต้นวินโดวส์ใหม่ อาจสืบเนื่องมาจากมีการติดตั้งโปรแกรมใหม่ๆ เข้ามา หรือเครื่องคอมฯ มีปัญหาบางอย่างและต้องการการ restart ใหม่ การ Restart Windows จะทำงานได้เร็วกว่าการ เริ่มต้นวินโดวส์ โดยการเปิดใหม่
  • Shutdown - หมายถึง การปิดวินโดวส์ และไม่ต้องการใช้งานในขณะนั้น
  • Log off - หมายถึง การปิดการใช้งานวินโดวส์ชั่วคราว และปิด User การทำงานนั้นขณะนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่น แอบเข้ามาใช้งานคอมพิวเตอร์ของเรา
  • Hibernate หมายถึง การปิดการทำงานวินโดวส์ชั่วคราว (ไม่ได้ปิดแบบ Shutdown) สามารถเรียก Windows กลับมาใช้งานใหม่ได้อย่างรวดเร็ว


ข้อควรทราบการเปิด-ปิด Windows

การปิดวินโดวส์แบบไม่ถูกวิธี อาจทำให้ไม่สามารถเข้า Windows ได้ในครั้งต่อไป


Menu