การทำงานของคอมพิวเตอร์

เพื่อเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น รวมทั้งเป็นการปูพื้นฐานในการศึกษาและแก้ไขปัญหา เรามาทำความเข้าใจกันดีกว่าว่า คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างไร มีส่วนประกอบอะไรเป็นตัวทำงาน การสั่งงานคอมพิวเตอร์ทำได้อย่างไร รวมทั้งที่เก็บข้อมูลและโปรแกรมไว้ที่ไหน

คอมพิวเตอร์ ทำงานอย่างไร

การทำงานของคอมพิวเตอร์แบ่งการทำงานได้เป็น 4 ส่วน ซึ่งได้แก่ รับคำสั่ง เก็บข้อมูล ประมวลผล และแสดงผลลัพธ์ออกมาให้เห็น

1. รับข้อมูลเข้า (Input Device)
Keyboard & Mouse

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อุปกรณ์อินพุท ใช้สำหรับในการสั่งงานคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์ คีย์บอร์ด โมเด็ม จอยสติ๊ก เป็นต้น


2. เก็บข้อมูล (Storage Device)
Computer Storage

อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูล และเป็นเครื่องช่วยในการบันทึกข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์ ฟลอปปีดิสก์ เทปไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์, zip disk, MO, PD, DVD เป็นต้น

3. ประมวลผล (Processing Device)
CPU

อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูล คือ CPU (Central Processing Unit) ซึ่งทำหน้าที่คล้าย ๆ กับ "สมอง" สำหรับ CPU ที่หลาย ๆ คนอาจเคยได้ยินชื่อมาแล้ว เช่น Intel, ADM, Cyrix เป็นต้น

4. แสดงผลลัพธ์ (Output Device)
Printers

หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อุปกรณ์เอ้าต์พุต ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ออกมา เช่น แสดงบนจอภาพ หรือพิมพ์สู่กระดาษ รวมทั้งเสียงที่ขับออกมาจากลำโพง เป็นต้น


Menu