Microsoft Word 2007 สามารถบวกตัวเลขได้


สำหรับหลายๆ คนที่ยังคงสร้างตารางจาก Microsoft Excel และนำค่าที่ได้มา copy ใส่ใน Word 2007 โปรดทราบ Microsoft Word 2007 สามารถบวกเลขได้ด้วยเช่นกัน (เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ก็ได้เหมือนกัน)? โดยมีไอคอนที่ชื่อว่า "Formula" ซึ่งจะปรากฏ เมื่อเราเลือกตาราง หรือ Table ของเรา จากนั้นจะมีแท็ปพิเศษแสดงทางขวามือชื่อ Table Tools ให้เราคลิกเลือก "Layout"


Calculating Word 2007

วิธีใช้งานคำสั่ง Formula

?Formula Word 2007

 1. เปิดหรือสร้างเอกสารใหม่ และสร้างตารางพร้อมบันทึกข้อมูลที่เป็นตัวเลข
 2. คลิกวางเคอร์เวอร์ในช่องที่จะแสดงผลลัพธ์ของการคำนวณ
 3. ในแท็ป "Table Tools" เลือกแท็ปย่อย "Layout" จากนั้นคลิกคำสั่ง "Formula"
 4. จะได้หน่าต่าง Formula ปรากฏขึ้น
 5. ในช่อง Formula โปรแกรมจะแสดงคำสั่งแบบอัตโนมัติ เช่น
  • =SUM(LEFT) หมายถึงการบวกตัวเลขทางซ้ายมือ มาแสดงผลลัพธ์ตามที่กำหนด
  • =SUM(RIGHT) หมายถึงการบวกตัวเลขทางขวามือ มาแสดงผลลัพธ์ตามที่กำหนด
  • =SUM(ABOVE) หมายถึง การบวกตัวเลขทั้งหมดที่อยู่ด้านบน มาแสดงผลลัพธ์ตามที่กำหนด
 6. เลือก Number Format เพื่อกำหนด รูปแบบในการแสดงผลตัวเลข เช่น ใส่ คอมม่า ใส่จุด เป็นต้น

?


Menu