ส่งเมล์ภาษาไทยใน Outlook Express แล้วขึ้นสี่เหลี่ยมแทน 
error "Message Character Set Conflict"


หลายๆ ครั้งที่มีการส่งเมล์ผ่านโปรแกรม Outlook Express แล้ว เกิดข้อความ "Message Character Set Conflict" จะมีหน้าต่างให้เลือกดังภาพประกอบด้านล่าง 

 
ได้ทดลองเลือกทีละอย่าง ก็ปรากฏว่าผู้รับ รับได้แต่มีปัญหาอ่านภาษาไทยไม่ออก 

วิธีแก้ไข ให้ทำดังนี้


  1. เมื่อเกิดหน้าต่างดังภาพประกอบด้านบน ให้คลิกเลือก Cancel ออกก่อน
  2. โปรแกรมจะกลับไปยังหน้าเมล์ ให้คลิกเลือกเมนู Format
  3. คลิกเลือก Endcoding
  4. คลิก Thai WIndows
  5. จากนั้นคลิกปุ่ม Send ปกติได้เลย จะไม่มีหน้าต่างแสดงให้ปรับเปลี่ยน Character Set
หลังจากแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้ว ให้กลับไป Set ที่โปรแกรม Outlook Express ดังนี้
  1. คลิกเลือกเมนู Tools
  2. เลือกคำสั่ง Options
  3. เลือกแท็ป Send
  4. เลือก International Settings
  5. Default encoding ให้คลิกเลือก Thai Windows
แค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับ

 


Menu