การบล็อคอีเมลล์ใน Outlook Express

หลายๆ ท่านคงคุ้นเคยกับเมล์ที่เราไม่ได้เคยติดต่อ และไม่อยากรับเมล์นั้นๆ มาบ้างแล้ว (เมล์เหล่านี้เรียกว่า เมล์ขยะ หรือ Junk Mail) สำหรับผมได้รับเมล์ที่ว่าเป็นประจำ อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรตอบกลับเมล์นั้นๆ ซึ่งจะเป็นการยืนยันว่าเมล์ของคุณนั้นมีตัวตนอยู่จริง ซึ่งจะมีผลทำให้คุณได้รับเมล์มากขึ้นกว่าเดิม 

การป้องกันและจัดการกับเมล์ขยะ 

เราสามารถใช้ Message Rule (การตั้งกฏให้กับการรับเมล์) ในการจัดการกับเมล์ที่เราได้รับเหล่านั้นได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 


 1. เปิดโปรแกรม Outlook Express
 2. คลิกเมนู Tools
 3. คลิกเมนู Message Rules
 4. คลิกเลือกคำสั่ง Mail 


  ข้อ 1 เลือก Where the From line contains people 
  ข้อ 2 เลือก Delete it 
  ข้อ 3 คลิกเลือก contain people และใส่ email ที่เราไม่ต้องการรับ จากนั้นกดปุ่ม Add ดังภาพประกอบ 
  ข้อ 4 ตั้งชื่อ กฏ ของเราด้วยเช่น delete junk mail เป็นต้น


   
 5. คลิก OK เมื่อเสร็จสิ้นการกำหนดรายเอียด

แค่นี้ทุกครั้งที่มีเมล์ที่เรากำหนดไว้เข้ามา ก็จะถูกลบทิ้งทันที


Menu