สำรองข้อมูลใน Outlook Express

วันนี้คุณมีการสำรองข้อมูลระบบ mail ของคุณแล้วหรือยัง ? คงไม่มีใครตอบได้ว่า เครื่องคอมฯ ของคุณจะยังคงใช้งานได้นานขนาดไหน และจะเสียเมื่อไหร่ ดังนั้น การป้องกันย่อมดีกว่าแก้ไข จริงหรือไม่ครับ.. สำหรับข้อมูลสำคัญหลักๆ ของการใช้งาน Outlook Express ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ Mail Box และ Address Book 

การสำรองข้อมูลใน Mail Box 

 1. เปิดโปรแกรม Outlook Express
 2. คลิกเมนู Tools
 3. เลือก Options
 4. คลิกเลือกแท็ป Maintenance
 5. คลิกปุ่ม Store Folder เพื่อดูว่าเมล์ของเราเก็บไว้ที่ไหน

   
 6. จากนั้น ให้ copy ตำแหน่งที่อยู่ของเมล์นั้น ไปวางบน Windows Explorer 


   
 7. คลิกเลือกไฟล์ทั้งหมด (มีนามสกุล .dbx) และ copy ไปเก็บในสื่อต่างๆ ที่คุณต้องการ

การสำรองข้อมูล Address Book  1. เปิดโปรแกรม Outlook Express
 2. คลิกเมนู File
 3. เลือก Export
 4. คลิกเลือก Address Book
 5. คลิกเลือก Text File (Comma Seperated Values) 


   
 6. คลิกปุ่ม Export
 7. จากนั้นใส่ชื่อ File ที่ต้องการบันทึก
 8. จากนั้นคลิกเลือก ฟิลด์ ที่ต้องการ และคลิกปุ่ม Finished
 9. โปรแกรมจะเริ่ม backup ให้จนเสร็จ

*** ไฟล์ที่ได้จากการ backup Address Book นี้ สามารถนำไปเปิดดูได้ด้วยโปรแกรม Excel


Menu