โปรแกรมฟรีดีๆ ของคนไทยบน iPad

Amazing Thailand iPadสนับสนุนของไทย แนะนำของไทย กับโปรแกรมฟรีดีๆ บน iPad ที่หลายๆ คนกำลังใฝ่ฝันหา (เช่นเดียวกับ iPhone) ถ้าคุณเป็นผู้หนึ่งที่ใช้งาน iPad อย่าพลาด download ฟรี App จาก App Store ของ Apple ได้ฟรี กับ Amazing Thailand แหล่งข้อมูลท่องเที่ยวของประเทศไทย (ภาคภาษาอังกฤษ)

ร่วมชื่นชมกับผลงานของคนไทย กับ Amazing Thailand


Amzing Thailand iPad

สนใจ download Amazing Thailand iPad ขนาดไฟล์ 8.6 MB
ประเภท Travel

ทำอะไรได้บ้างสำหรับโปรแกรม Amaing Thailand บน iPad

  • ข้อมูลท่องเที่ยงของประเทศไทย
  • มีการแบ่งข้อมูลออกเป็นหัวข้อ เช่น Thailand, Destinations, Events Map Bookmark, Shopping Tip, Thai Foode, Faqs, Search เป็นต้น
  • รายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งหมด พร้อมรูปภาพประกอบ
  • มีปุ่ม Back ทำให้ใช้งานและค้นหาได้ง่าย
  • ถ้าต้องการค้นหาข้อมูล iPad ที่ใช้งานจะต้องเชื่อม GPRS/EDGE

?


Menu