เครื่องพิมพ์ หรือ printer เป็นอุปกรณ์ในการแสดงผลอย่างหนึ่ง เครื่องพิมพ์ปัจจุบันมีหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์ชนิดหัวเข็ม ชนิดพ่นหมึก หรือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แต่ละแบบก็มีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นกับการนำไปใช้งาน ตัวอย่างเช่น เครื่องพิมพ์บางรุ่น จะมีที่ใส่กระดาษได้หลายช่อง (ช่องบนใส่กระดาษหัวจดหมาย ช่องล่างใส่กระดาษเปล่า) การติดตั้ง driver ให้ตรงรุ่น จะช่วยให้สามารถสั่งพิมพ์ในช่องเก็บกระดาษได้ตรงตามต้องการ เป็นต้น
    คลิกเลือกรายชื่อ Printer Driver ที่คุณต้องการข้อมูล และ download 

  • Brother - Brother Industries, Ltd.
  • Cannon - Canon Inc.
  • Epson - Epson America, Inc.
  • HP - Hewlett-Packard Company
  • Lexmark - Lexmark International, Inc.
  • Oki - Oki Data Americas, Inc.
  • Panasonic - Matsushita Electric Corporation of America
  • Xerox - XEROX CORPORATION.

 


Menu