คำแนะนำ ก่อนการเลือกเครื่องมือในการจัดทำเว็บไซต์

เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราสักนิดก่อน ว่าจะมีแนวทางอย่างไร เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการเลือกเครื่องมือในการจัดทำเว็บไซต์ รวมทั้งการเลือกเครื่องมือจัดการเว็บ ก็ยังเชื่อมโยงกับการเลือกเช่าพื้นที่ในการให้บริการเว็บไซต์ด้วย หรือที่เราเรียกว่า Web Hosting

เครื่องมือในการพัฒนา

 1. HTML (HyperText Markup Language) คือภาษามาตราฐานภาษาแรกในการจัดทำเว็บ ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีการพัฒนาภาษาอื่นๆขึ้นอีกมาก แต่เราก็ยังคงจำเป็นจะต้องเข้าใจภาษาพื้นฐานนี้ เพื่อให้ง่ายในการแก้ไขด้วยภาษาอื่นๆ ด้วยเช่นกัน เรียกว่า ไม่รู้จักไม่ได้เลยครับ ที่สำคัญ ภาษา HTML เป็นภาษาที่ค่อนข้างเรียนรู้ได้ง่ายๆไม่สลับซับซ้อน สามารถหาหนังสือสอนการใช้งานมาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
  • ภาษา HTML ไม่จำเป็นต้องซื้อโปรแกรมจากที่ไหน สามารถเขียนโดยใช้โปรแกรม Notepad และสั่งแสดงด้วยโปรแกรม Internet Explorer ได้ทันที
 2. PHP (Personal Home Page) เป็นภาษาที่เป็นที่นิยมมากที่สุดภาษาหนึ่ง เพราะ PHP สามารถหามาใช้งานได้ฟรีๆ เช่นเดียวกัน แต่การเรียนรู้ยากกว่าภาษา HTML มาก จุดเด่นของภาษา PHP สามารถสั่งโต้ตอบระหว่างผู้แวะชมเว็บของเราได้ (เป้นการสื่อสารแบบสองทาง) และที่สำคัญ ภาษา PHP สามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูล ได้ดีมากด้วย
  • การทดสอบ หรือใช้งาน PHP เราจำเป็นจะต้องติดตั้ง Server เช่น IIS, Apache เป็นต้นและติดตั้งโปรแกรม PHP ก่อนการใช้งาน
 3. ASP (Active Server Pages) พัฒนาโดยบริษัท Microsoft ยักษ์ใหญ่แห่งวงการไอที ลักษณะของโปรแกรมจะมีความาสามารถคล้ายๆ กับภาษา PHP การทำงานยังต้องใช้ Server ที่เป็น Windows ดังนั้น การเลือกซื้อ Web Hosting ที่รองรับ ASP อาจมีราคาสูงกว่า ด้วยเรื่องของค่า License Windows Server
  • การทดสอบ หรือใช้งาน AHP เราจำเป็นจะต้องติดตั้ง Server เช่น IIS เป็นต้น และติดตั้งโปรแกรม ASP ก่อนการใช้งาน

นอกเหนือจากนี้ ยังมีภาษาอื่นๆ ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บได้ แต่อาจยังไม่เป็นที่นิยมเท่ากับภาษาดังกล่างข้่างต้น นอกจากนี้เรายังสามารถพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ฟรีโปรแกรมที่เขาได้มีการพัฒนาแล้วโดยใช้ PHP มาสร้างเว็บของเราเองได้ด้วย โดยไม่จำเป็นต้องหาซื้อ เช่น Wordpress, Joomla เป็นต้น สำหรับรายละเอียดของโปรแกรมเหล่านี้ จะแนะนำให้ในหัวข้อต่อๆ ไป

เพื่อให้ง่ายขึ้นสำหรับมือใหม่ที่ต้องการทำเว็บไซต์ เรามาดูตัวอย่างวัตถุประสงค์ในการทำเว็บไซต์ และแนวทางในการเลือกภาษาในการพัฒนาเว็บกันดู

ตัวอย่างวัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็บไซต์

 • ทำจัดเว็บเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย

ถ้าคุณเป็นเว็บประเภทนี้ สามารถใช้งานในทุกภาษาในการจัดทำเว็บไซต์เช่น HTML, PHP, ASP หรือเครื่องมือสำเร็จรูป Adobe Dreamweaver เป็นต้น แต่ถ้าจะให้แนะนำและสะดวกในการแก้ไขด้วยตัวเอง แนะนำให้ใช้ HTML หรือ Adobe Dreamweaver เป็นหลัก ตัวอย่างเว็บประเภทนี้ได้แก่ เว็บโรงแรม (โรงแรมเดียว) เว็บบริษัท เป็นต้น

 • ทำเว็บไซต์เพื่อการขายของ

ลักษณะของเว็บไซต์เพื่อการขายของ จะเป็นเว็บที่ต้องการระบบฐานข้อมูล และคนส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษาที่รองรับการทำระบบ Shopping Cart ที่ผู้ซื้อสามารถเลือกสินค้า และหยิบจับใส่ตะกร้าก่อนการชำระเงินได้ สำหรับภาษาที่นิยมใช้คือ PHP, ASP ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล MySQL เป็นต้น

 • ทำเว็บในรูปแบบ Blog

Blog คือ ลักษณะของการบันทึกข้อมูล หรือจดบันทึกแบบ Daily ลงบนเว็บ สำหรับการบันทึกข้อความที่เราจำต้องการเผยแพร่ให้กับคนอื่นๆ ตัวอย่างเช่น บันทึกการเดินทางท่องเที่ยว, บันทึกความรู้และเผยแพร่แก่คนอื่นๆ เป็นต้น สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการทำ Blog นี้ แนะนำให้ใช้ของฟรีที่มีผู้นิยมใช้กันมากทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย นั่นคือ wordpress

คงทำให้หลายๆ คนเข้าในกันบ้างแล้วน่ะครับว่า แนวทางในการเลือกภาษาในการพัฒนาเว็บไซต์มีอะไรบ้าง...


Menu