สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ทุกท่านโปรดทราบ

กรณีที่คุณ มีลูกหลานที่กำลังเรียน หรือมีความจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน วันนี้เรามีคำแนะนำที่จะทำให้ลดปัญหาต่างๆ ในเครื่องคอมฯ ที่มีผู้ใช้งานมากว่า 1 คนได้ นั้นคือ การแบ่ง User name และ Password ในการใช้งาน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การแยก Profile ของแต่ละคน ซึ่งความสามารถตรงนี้ Windows จะทำการแบ่งข้อมูลของแต่ละคนให้ด้วย Profile ดังนั้นวิธีง่ายๆ ที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น ไฟล์ข้อมูลเรื่องงาน รูปภาพ เป็นต้น ถูกแยกกันโดยเด็ดขาดจากลูกๆ ของคุณเอง เพียงคุณทำตามขั้นตอนดังนี้

วิธีแบ่ง Profile หรือสร้าง User

  1. คลิกปุ่ม Start
  2. เลือก Control Panel
  3. คลิกเลือก User Accounts
  4. คลิกเลือก Create a new account
  5. พิมพ์ชื่อที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม Next
  6. จะได้หน้าต่าง ให้เลือกกลุ่มของ User ให้คลิกเลือก Limited (ทำให้ลูกคุณไม่สามารถ ติดตั้งโปรแกรมได้ ลดปัญหาเรื่อง Windows ได้มาก)
  7. จากนั้นคลิกปุ่ม Create Account

ต่อไป เวลาลูกๆ ของคุณจะใช้งาน คุณก็บอกให้เขาใช้ User และ Password ที่คุณสร้างให้เขา แค่นี้ ก็จะทำให้ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ถูกใครๆ แอบเห็นแล้วครับ (อาจจะใส่ Password หรือไม่ก็ได้)

 


Menu