โน้ตบุ๊กซีพียู จากอินเทล

เพื่อให้ง่ายในการเลือกซื้อซีพียูของอินเทล ทางเราจึงได้จัดทำตารางซีพียูของอินเทลในปี 2010 นี้ โดยเรียงลำดับการประมวลผลของแต่ละซีพียู ทั้งนี้ เพื่อให้เพื่อนๆ สามารถเลือกซื้อได้อย่างถูกต้อง โดยทางเราจะแถมรายละเอียดในส่วนของ Processor Number ให้ด้วย แต่ขอย้ำ ตารางซีพียูนี้ สำหรับโน้ตบุ๊ก เท่านั้นน่ะครับ ขอย้ำ

*Processor Number ไม่ได้เป็นตัววัดประสิทธิภาพการทำงานของซีพียู เป็นเพียงการระบุชื่อรุ่น เท่านั้น

?

ตารางหมายเลขโปรเซสเซอร์ ซีพียูอินเทล (สำหรับโน้ตบุ๊ก)

ซีพียู (CPU)

Processor Number

Clock Speed (GHz)

Intel Core i7 Extreme Processor

I7-920XM

2.00

Intel Core i7 Processor

I7-820QM

1.73

?

I7-720QM

1.60

?

I7-620QM

2.66

Intel Core i5 Processor

I5-540M

2.53

?

I5-520M

2.40

?

I5-430M

2.26

Intel Core i3 Processor

I3-350M

2.26

?

I3-330M

2.13

Intel Core 2 Duo Processor

P9500

2.53

?

P8800

2.66

?

P8700

2.53

?

P7550

2.26

?

T6670

2.20

?

T6600

2.20

?

T6570

2.10

Intel Pentium Processor (Dual Core)

T4500

2.30

?

T4400

2.20

Intel Celeron Processor (Dual Core)

P4500

1.86

?

T3300

2.00

?

T3100

1.90

Intel Celeron Processor (Single Core)

900

2.20

*ที่มา : Intel Buying Guide


Menu