สอดส่องสิ่งที่คุณรักด้วย IP Camera


ปัจจุบัน อาชญากรรมมักมาในรูปแบบต่างๆ การป้องกันทรัพย์สินและสิ่งที่หวงแหนต่างๆ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งยวด และด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้เราได้อุปกรณ์ไฮเทคต่างๆ มากมาย แต่วันนี้จะมาแนะนำ IP Camera กล้องตรวจจับและบันทึกข้อมูลผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถตรวจสอบและเข้ามาดูได้จากที่ไหนๆ ก็ได้ทั่วโลกเพียงแค่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้

วิธีการเลือกซื้อ IP Camera
IP Camera


หลักการเลือกซื้อ ก็คือการเลือกคุณสมบัติของเครื่องให้เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุดในการใช้งาน รวมทั้งประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับราคา

  • ดู Cencer ถ้าต้องการคุณภาพสูง ควรเป็น CCD ไม่ใช่ CMOS
  • ความละเอียด ควรเลือกความละเอียดสูงไว้ก่อน เช่น 1028 x 1204 เป็นต้น
  • Frame Rate อย่างน้อยสัก 30 Frame เพื่อเก็บรายละเอียดในการแสดงผลได้ดี
  • POE (Power on Ethernet)? ช่วยประหยัดค่าสายไฟ เวลาต้องเดินสายแลนติดตั้ง
  • Wireless สำหรับการเชี่อมต่อแบบไร้สาย (ถ้าใช้แบบสาย ก็อาจไม่จำเป็นต้องเป็นแบบไร้สายหรือ Wireless)
  • Motion Detective ตรวจสอบว่ามีการเคลื่อนไหวแล้วจึงบันทึก (ช่วยประหยัดพื้นที่ในการเก็บข้อมูลได้มาก)
  • Night Mode รองรับการบันทึกแบบแสงน้อย
  • Audio ดูให้ดีว่าสามารถบันทึกเสียงได้ด้วยหรือไม่ (แล้วแต่ชอบ)
  • ความสามารถในการขยาย หรือ Zoom

ปัจจุบันราคาของกล้อง IP Camera มีขนาดถูกลงมาก สามารถซื้อและนำไปติดตั้งได้อย่างง่ายดาย สำหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องมีก็คือ อินเตอร์เน็ต ซึ่งขอแนะนำให้ใช้ ADSL อย่างน้อ 1 mbps เป็นอย่างต่ำ


Menu