รวมวิธีแก้ปัญหา Windows 98/2000/XP

Filter
Display # 
Title Hits
A file can not be saved on a write-protected disk 3730
Activated Windows XP 4971
error Access denied by access control list 3719
error Loading Kernal 3377
error Scandisk has restarted 10 times 3394
error The Comdlg32.dll File Cannot Start 3717
error The modem is being used by another 3239
Fatal Exception 0x has occurred 3476
Internet Explorer ช่อง Address Bar หายไป 5432
Internet Explorer พิมพ์ - preview ไม่ได้ 9175
Internet Explorer พิมพ์ background ไม่ได้ 3577
Invalid System Disk 4295
IP Star อินเตอร์เน็ทผ่านดาวเทียม 4585
LSP-Fix ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท 3797
Taskbar Start Menu Windows 2000,XP หายไป 5959
Windows XP upgrade Service Pack ไม่ได้ 3380
XP ขึ้นข้อความ "Unmountable Boot Volume" 3480
การจำ User Name และ Password ของ AutoComplete 4210
การติดตั้ง ภาษาไทย Windows XP 8654
ความหมายของ Disk Error ในแบบต่าง ๆ 4051
ปัญหา ADSL ก็ยังช้า 3519
ปิด Pop-up เวลาเข้าเว็บด้วย Internet Explorer 4900
ปุ่มปรับภาษาไทย ใน Windows 2000 3939
วิธี ยกเลิกการกหนดให้เปลี่ยน Password ใน Wincows 3379
วิธีกู้ไฟล์จาก Harddisk และ Flash Drive 12508

Menu