รวมวิธีแก้ปัญหา Windows 98/2000/XP

Filter
Display # 
Title Hits
A file can not be saved on a write-protected disk 3550
Activated Windows XP 4621
error Access denied by access control list 3559
error Loading Kernal 3249
error Scandisk has restarted 10 times 3268
error The Comdlg32.dll File Cannot Start 3600
error The modem is being used by another 3123
Fatal Exception 0x has occurred 3337
Internet Explorer ช่อง Address Bar หายไป 5159
Internet Explorer พิมพ์ - preview ไม่ได้ 8645
Internet Explorer พิมพ์ background ไม่ได้ 3455
Invalid System Disk 4073
IP Star อินเตอร์เน็ทผ่านดาวเทียม 4294
LSP-Fix ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท 3680
Taskbar Start Menu Windows 2000,XP หายไป 5576
Windows XP upgrade Service Pack ไม่ได้ 3260
XP ขึ้นข้อความ "Unmountable Boot Volume" 3353
การจำ User Name และ Password ของ AutoComplete 3960
การติดตั้ง ภาษาไทย Windows XP 7839
ความหมายของ Disk Error ในแบบต่าง ๆ 3640
ปัญหา ADSL ก็ยังช้า 3387
ปิด Pop-up เวลาเข้าเว็บด้วย Internet Explorer 4677
ปุ่มปรับภาษาไทย ใน Windows 2000 3753
วิธี ยกเลิกการกหนดให้เปลี่ยน Password ใน Wincows 3237
วิธีกู้ไฟล์จาก Harddisk และ Flash Drive 11038

Menu