ใช้งาน Windows XP อยู่ดีๆ ก็ปรากฏข้อความ "The copy window must be activated with microsoft before you can login. Do you want to activate window now" ซึ่งทำให้ไม่สามารถใช้งานดี ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรค่ะ

สาเหตุและวิธีการแก้ไข

Windows XP ที่ติดตั้งในเครื่องคุณยังไม่มีมีการ activate คล้ายๆ กับยังไม่ได้ลงทะเบียน ถ้าคุณซื้อมามีลิขสิทธิ์ก็ไม่มีปัญหาครับ สามารถสั่ง activate ได้ผ่านทาง Internet โดยเพียงคุณต่อ Internet จากนั้นให้คลิกยืนยันการ activate โปรแกรมของ Windows XP จะทำให้เองอัตโนมัติครับ 

บางเครื่องที่ใช้ Windows XP เหมือนกัน แต่อาจไม่มีข้อความนี้ เนื่องจากอาจมีการแก้ไขโปรแกรมของ Windows XP ไม่ให้มีการสั่งทำ activate ครับ.. 

 


Menu