สาเหตุของปัญหา

·         มีการติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ ที่มีชื่อไฟล์เหมือนกับไฟล์ในระบบ Windows ทำให้เกิด error ทำให้ไม่สามารถรันโปรแกรม Windows ได้ นอกจากไฟล์ Comdlg32.dll แล้วยังมีไฟล์ Comctl32.dll, Shell32.dll, Lz32.dll, Version.dll Winmm.dll ซึ่งเป็นไฟล์ระบบของ Windows เอง (ที่มีปัญหาบ่อยๆ)

 

คำแนะนำการแก้ไข

ให้ทำการแยกไฟล์จากแผ่น ติดตั้ง Windows (อาจมีกสำรองไว้แล้วใน ฮาร์ดดิกส์ของคุณ เช่นอาจติดตั้งในโฟลเดอร์ C:\Windows\Options เป็นต้น ) สำหรับวิธีการแยกไฟล์ได้จาก คลิกที่นี่ จากนั้นให้ copy ไปเพื่อไปทับไฟล์เดิมที่มีปัญหาในโฟลเดอร์นั้นๆ


Menu