มีเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งได้ เขียน mail มาสอบถามปัญหาการใช้ internet ว่า "เวลาเปิดใหม่ ปรากฏว่ามีข้อความ 403 Forbidden You were denied access because: Access denied by access control list. " ทำให้ไม่สามารถใช้งาน หรือเข้าไปในเว็บได้ จะแก้ไขอย่างไร สำหรับปัญหานี้ เราได้ทำการตรวจสอบให้แล้ว ปัญหานี้มาจาก ไฟล์ connection ของลิงค์ไปยัง ISP มีปัญหา ดังนั้นวิธีการแก้ไข คือ ให้สร้าง connection ใหม่ 


วิธีการสร้าง Connection 

1.     เข้าไปที่ Control Panel

2.     คลิกเลือก Dial-up Networking

3.     คลิกไอคอน Make New Connection

4.     ใส่ชื่อ connection อาจเป็นชื่อ ISP ก็ได้ จากนั้นคลิกปุ่ม Next

5.     ใส่หมายเลขโทรศัพท์ ของ ISP นั้น ๆ ตามด้วยปุ่ม Next

6.     จะได้ไอคอน connection ใหม่ที่สร้างขึ้น

7.     คลิกขวาที่ไอคอนนั้น คลิกเลือก Properties

8.     ในแท็ป Networking ให้ดูการกำหนดรายละเอียดดังภาพประกอบ 

9.     ISP บางรายอาจมีการกำหนดแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย


Menu