คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และการใช้โปรแกรม

แนะนำการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน แนะนำกันชนิด ชิ้นส่วนต่อชิ้นส่วนเลยทีเดียว รวมทั้งโปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็นต่างๆ อีกมากมาย อาทิเช่น โปรแกรมออฟฟิค วิธีใช้งานอินเตอร์เน็ต การรับส่งเมล ระบบเครือข่าย โปรแกรมดูหนัง ฟังเพลง ตัดต่อ หรืออยากจะตกแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรมระดับโลกอย่างโปรแกรม Adobe Photoshop นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Twitter

Filter
Display # 
Title Hits
วิธีสั่งพิมพ์ให้ได้ หัวคอลัมภ์ หรือแถวใน Excel 2007 52055
วิธีเขียนสูตร สมการใน Word 2007 133261
วิธีแปลงข้อมูลในตารางเป็นข้อความ Word 2007 42444
วิธีใช้งาน Microsoft Excel Template 51432
วิธีใส่รูปภาพใน Microsoft Office 2007 25503
วิธีใส่ลายน้ำใน Word 2007 130372
สร้าง Drop-Down List ใน Excel 134104
สร้าง Organization Chart ใน Microsoft Office 2007 91094
สร้าง Template ไว้ใช้เองใน Word 2007 69870
สร้างจดหมายเวียนใน Word 2007 199072
สร้างปกรายงานใน Word 2007 193995
สร้างภาพเคลื่อนไหวแบบตามใจ ใน PowerPoint 2007 130568
สร้างสารบัญอัตโนมัติใน Word 2007 124609
สร้างเอกสาร Word แบบมืออาชีพ 133603
สลับการแสดงข้อมูล Column เป็น Row ใน Excel 2007 66635
สำรองข้อมูลใน Microsoft Outlook 2007 25776
สำรองข้อมูลใน Microsoft Outlook 2007 ด้วยคำสั่ง Archive 32735
สำเนาเมล (ซ่อน) ให้ผู้อื่นใน Outlook 2007 26215
ส่งเทียบเชิญใน Microsoft Outlook 2007 17133
ส่งเมลผิด เรียกกลับได้ใน Outlook 2007 74677
หน้าตา Microsoft Excel 2007 41650
เค้าโครงหรือ Layout ใน PowerPoint 2007 29873
เปลี่ยนธีมหรือชุดสีใน PowerPoint 2007 34824
เพิ่ม E-mail Account ใน Microsoft Outlook 2007 42688
เพิ่ม E-mail Signature ใน Microsoft Outlook 2007 46097

Menu