คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และการใช้โปรแกรม

แนะนำการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน แนะนำกันชนิด ชิ้นส่วนต่อชิ้นส่วนเลยทีเดียว รวมทั้งโปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็นต่างๆ อีกมากมาย อาทิเช่น โปรแกรมออฟฟิค วิธีใช้งานอินเตอร์เน็ต การรับส่งเมล ระบบเครือข่าย โปรแกรมดูหนัง ฟังเพลง ตัดต่อ หรืออยากจะตกแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรมระดับโลกอย่างโปรแกรม Adobe Photoshop นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Twitter

Filter
Display # 
Title Hits
วิธีสั่งพิมพ์ให้ได้ หัวคอลัมภ์ หรือแถวใน Excel 2007 52534
วิธีเขียนสูตร สมการใน Word 2007 133759
วิธีแปลงข้อมูลในตารางเป็นข้อความ Word 2007 42822
วิธีใช้งาน Microsoft Excel Template 52112
วิธีใส่รูปภาพใน Microsoft Office 2007 25712
วิธีใส่ลายน้ำใน Word 2007 130671
สร้าง Drop-Down List ใน Excel 134963
สร้าง Organization Chart ใน Microsoft Office 2007 92439
สร้าง Template ไว้ใช้เองใน Word 2007 70143
สร้างจดหมายเวียนใน Word 2007 199635
สร้างปกรายงานใน Word 2007 195714
สร้างภาพเคลื่อนไหวแบบตามใจ ใน PowerPoint 2007 130845
สร้างสารบัญอัตโนมัติใน Word 2007 124928
สร้างเอกสาร Word แบบมืออาชีพ 133778
สลับการแสดงข้อมูล Column เป็น Row ใน Excel 2007 66996
สำรองข้อมูลใน Microsoft Outlook 2007 25939
สำรองข้อมูลใน Microsoft Outlook 2007 ด้วยคำสั่ง Archive 33035
สำเนาเมล (ซ่อน) ให้ผู้อื่นใน Outlook 2007 26473
ส่งเทียบเชิญใน Microsoft Outlook 2007 17313
ส่งเมลผิด เรียกกลับได้ใน Outlook 2007 74851
หน้าตา Microsoft Excel 2007 41884
เค้าโครงหรือ Layout ใน PowerPoint 2007 30470
เปลี่ยนธีมหรือชุดสีใน PowerPoint 2007 35174
เพิ่ม E-mail Account ใน Microsoft Outlook 2007 42852
เพิ่ม E-mail Signature ใน Microsoft Outlook 2007 46474

Menu