การใช้โปรแกรม People ในWindows 8People
เพราะยุคสมัยนี้เป็นยุคแห่งการติดต่อข่าวสารและสังคมออนไลน์ ทำให้การติดต่อระหว่างกันมีการขยายตัวเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งยังมีผู้ให้บริการทางด้านการติดต่อสื่อสารนี้หลายค่ายกันมาก คุณเองก็อาจยังรู้สึกได้ว่าเอ... เรามีเพื่อนเยอะมากนะ อาจมากจนไม่แน่ใจว่าเพื่อนคนนี้รู้จักกันได้อย่างไรด้วยซ้ำไป ประกอบกับ Microsoft มีโปรแกรม People มากับ Windows 8 นี้ด้วย น่าจะเป็นการถูกเรื่องที่คุณจะลองใช้โปรแกรมนี้ในการรวบรวมรายชื่อเพื่อน หรืออาจรวมรายชื่อที่คุณใช้ติดต่อการงานด้วยก็ได้

การใช้โปรแกรม People
หากคุณ sign in ด้วย Microsoft account แล้ว คุณจะพบรายชื่อบุคคลที่คุณติดต่อผ่านทางอีเมลของ Microsoft account ขึ้นมา เป็นรายชื่อตั้งต้น ที่คุณสามารถจะลบหรือแก้ไขได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถที่จะเชื่อมต่อกับสังคมออนไลน์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter และ LinkedIn เป็นต้น เพื่อให้คุณสามารถรวบรวมรายชื่อเก็บไว้ได้ในโปรแกรม People นี้ เรียกว่าจัดทำเป็นสารบบกันเลยครับ

 

โปรแกรม People ใน Windows 8

รูป: แสดงรายชื่อที่คุณติดต่อผ่านทางอีเมล

 

การเพิ่มชื่อผู้ติดต่อ

รูป: แสดงการเพิ่มชื่อผู้ติดต่อในโปรมแกรม People


Menu