การใช้โปรแกรม ข้อความ ในWindows 8Messaging
โปรแกรมข้อความ หรือ Messaging ที่มากับ Windows 8 นี้ เป็นบริการส่งข้อความไปยังเพื่อน และบุคคล โดยใช้รายชื่อใน People เป็นฐานข้อมูลหลัก ผ่านช่องทาง Messenger ของ Microsoft โดยที่เพื่อนคุณไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรม Messaging นี้ ดังนั้น ก่อนที่คุณจะส่งข้อความหาใคร จะต้องเพิ่มรายชื่อมาไว้ใน People โดยการ Invite ก่อน สำหรับใครที่ชอบโปรแกรม Messenger ของเดิมอยู่แล้ว คุณอาจจะไม่ชอบ Messaging นี้ เพราะจากการทดสอบ มีเพียงการเชื่อมต่อข้อมูลที่อยู่ในโปรแกรม People เท่านั้นที่ดูจะเป็นประโยชน์ในแง่ social network ในอนาคตได้ นอกนั้น ยังหาส่วนที่ดีกว่า Messenger ไม่ได้เลย แต่เชื่อว่าทาง Microsoft น่าจะมีแผนพัฒนาให้เป็นที่ต้องการของตลาดได้ในอนาคต ทั้งนี้น่าจะขึ้นอยู่กับส่วนของโปรแกรม People ว่าจะได้รับความนิยมหรือเปล่า

 

โปรแกรม Messaging ใน Windows 8 โปรแกรม Messaging ที่ติดต่อกับ People
รูป: หน้าแรกของโปรแกรม Messaging รูป: การเชื่อมต่อกับโปรแกรม People
   
Invite เพื่อนด้วย email address สัญรูปอารมณ์ในโปรแกรม Messaging ใน Windows 8
รูป: การเพิ่มชื่อเพื่อนมาไว้ใน People ด้วยการ Invite รูป: สัญรูปอารมณ์ (Verticon)

Menu