Tablet PC Input Panel ลองของเล่นใหม่ ใน Windows 7

เป็นคำสั่งใหม่ที่เห็นใน Windows 7 ใช้สำหรับการสั่งการเขียน โปรแกรมจะแปลงเป็นลายมือให้อัตโนม้ติ สำหรับสำหรับคอมพิวเตอร์ที่เป็นแบบ Touch Screen และโดยเฉพาะกับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ Notebook ประเภท Tablet PC โปรแกรมนี้สามารถสามารถการโดยใช้เม้าส์ได้ (เอาเม้าส์มาเขียนเป็นตัวอักษร) จากนั้นสั่งให้ Insert ไปไว้ใน Microsoft Word ก็ได้ด้วยเช่นกัน อยากลอง ต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ครับ..

วิธีการเข้าถึงคำสั่ง Tablet PC Input Panel


Tablet PC Input Panel


  1. คลิกขวาที่บริเวณ Taskbar
  2. เลือกคำสั่ง Toolbars
  3. เลือกหัวข้อ Tablet PC Input Panel
  4. การใช้งาน สามารถใช้เม้าส์ เขียนเป็นตัวอักษรแบบลายมือของเรา โปรแกรมก็จะแปลงเป็นตัวอักษรได้อัตโนมัติ
  5. จากนั้นสามารถนำไปใส่ในโปรแกรม Word ได้ด้วย (เปิดโปรแกรม Word ก่อน และเปิดโปรแกรม Table PC Input Panel ตาม)
  6. หลังจากเขียนเสร็จให้กดปุ่ม Insert
  7. ข้อความที่เขียนก็จะถูกส่งไปยังเอกสารใน Microsoft Word ให้ทันที

ลองไปทดสอบใช้กันดูน่ะครับ เห็นว่าสนุกดีเหมือนกัน เท่าที่ทดสอบสามารถใช้งานได้กับภาษาอังกฤษ ภาษาไทยไม่เห็นมี


Menu