เปิดไฟล์ไม่ตรงใจใน Windows

คุณทราบหรือไม่ว่า เวลาเราดับเบิลคลิกเพื่อเปิดไฟล์ .DOC ทำไม โปรแกรม Microsoft Word จึงถูกเปิดขึ้น ทั้งๆ ที่เราไม่ได้เข้าไปเปิดโปรแกรมก่อน และเรียกคำสั่ง Open เหตุผลก็คือตัวโปรแกรม Windows เองมีการ register ไฟล์ประเภทนี้ไว้แล้วว่า ต้องเปิดด้วยโปรแกรมอะไร เราเรียกวิธีการนี้ว่า Default Program หรือการ set Associations เคยไหมทำไมบางครั้งการเปิดไฟล์จึงไม่ถูกต้องตามความต้องการของเรา โดยเฉพาะกับไฟล์ประเภทรูปภาพ และ ไฟล์วีดีโอ

ต้นเหตุปัญหาของการเปิดไฟล์ไม่ตรงกับโปรแกรมที่เคยเปิด

สาเหตหลักมาจากการติดตั้งโปรแกรมประเภทเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันหลายๆ โปรแกรม เช่น โปรแกรมสำหรับดูภาพ ปกติ Windows มีโปรแกรมเปิดไฟล์ประเภทนี้ให้อยู่แล้ว แต่บางครั้งมีการติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ เสริมเข้าไป ทำให้ไฟล์รูปภาพนั้นๆ ถูกเปิดด้วยโปรแกรมอีกตัวหนึ่ง เป็นต้น

วิธีแก้ไขโปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ใน Windows 7

Set Defauls Program Windows 7

  1. คลิกปุ่ม Start
  2. เลือกคำสั่ง Default Programs ตามข้อ 1
  3. คลิกเลือกประเภทไฟล์ที่ต้องการเปลี่ยน ตามข้อ 2
  4. คลิกเลือก Change Program ตามข้อ 3
  5. คลิกเลือกโปรแกรมที่ต้องการจะเปิดด้วยไฟล์ประเภทนี้
  6. ยืนยันการเลือก

หลังจากกำหนดเสร็จแล้ว เราสามารถทดลองเปิดไฟล์ที่เราเลือกได้ทันที จะเห็นว่าถูกเปิดด้วยโปรแกรมที่เราต้องการ แต่สิ่งสำคัญคือ เราจะต้องเข้าใจว่าโปรแกรมนั้นๆ สามารถเปิดไฟล์ที่เราต้องการได้จริงน่ะครับ..


Menu