เคยมีปัญหาการสั่ง Shut down ใน Windows หรือเปล่า

เคยมีคนตั้งคำถามมาหลายครั้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนค่าเริ่มต้นของปุ่ม Shut down บางครั้งทำไมแสดงค่าเป็น Restart แทนโดยฉพาะกับผู้ใช้งาน Windows Vista ทำให้เผลอบ่อยๆ ว่าต้องการ Shutdown แต่ Windows กับ Restart แทนเรื่องนี้มีคำตอบให้สำหรับผู้ใช้งาน Windows 7 ครับ

Windows 7 แก้ไข Power Button Action

เราสามารถแก้ไขค่าเริ่มต้นของปุ่ม Shutdown ว่าจะให้กำหนดค่าเริ่มต้นเป็นอะไร เช่น Switch User, Log Off,Lock, Restart หรือShut down ทำให้เราสามารถลดปัญหาเกี่ยวกับการสั่ง Shut down ใน Windows 7 ได้ สำหรับขั้นตอนในการแก้ไขค่าเริ่มต้นนี้ ก็ไม่ยากเลย เพียงแค่ทำตามขั้นตอนดังนี้

power button action in Windows 7


แก้ไขค่าเริ่มต้นของปุ่ม Shut down

 1. คลิกขวาที่ Taskbar
 2. เลือกคำสั่ง Properties
 3. คลิกเลือกแท็ป Start menu
 4. ทีบรรทัดข้อความ Power Button Action ให้เลือกหัวข้อที่ต้องการ
  • Switch User
  • Log Off
  • Lock
  • Restart
  • Shut down
 5. คลิกปุ่ม Apply และ OK เพื่อยืนยัน

แค่นี้ก็ช่วยลดปัญหาการสั่งคลิก Shut down ผิดพลาดได้แล้วครับ


Menu