คำสั่ง Pin คืออะไร

Pin คือคำสั่งในการปักหมุดให้กับโปรแกรม (แอพพลิเคชั่น) เพื่อให้แสดงใตตำแหน่ง Start Menu หรือในส่วน Taskbar เรียกว่าเป็นการทำให้โปรแกรมนั้นๆ ไม่ถูกเปลี่ยนไป ทำให้เราสามารถเรียกใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ส่วนกรณีต้องกรยกเลิกการปักหมุด ก็เพียงใช้คำสั่ง Unpin แทนเท่านั้น

วิธีใช้งาน Pin และ UnPin

  1. เลือกตำแหน่งของโปรแกรมที่ต้องการ Pin
  2. ไปที่ไอคอนของโปรแกรม เช่น Microsoft Live Mail เป็นต้น
  3. คลิกขวาเลือก Pin to Taskbar หรือ Pin to Start Menu
  4. แค่นี้โปรแกรม Microsoft Live Mail ก็จะแสดงในตำแหน่งที่ต้องการเสมอ ทำให้เราสามารถเรียกใช้โปรแกรมนี้ได้สะดวก
  5. ส่วนการยกเลิกการ Pin ให้คลิกขวาที่ไอคอนของโปรแกรมที่ถูก Pin และเลือกคำสั่ง Unpin from Start Menu หรือ Unpin from taskbar ทั้งนี้แล้วแต่เราจะเลือกส่วนไหนที่ต้องการยกเลิก

Pin UnPin Windows 7


Menu