คุณสมบัติใหม่ Live Icon / Live Preview ใน Windows 7

Live Icon คือ การแสดงตัวอย่างข้อมูลของไฟล์บนตัวไอคอน 

Live Preview คือ การแสดงข้อมูลของไฟล์ที่เรามีการเลือกไว้ ในรูปแบบของ Preview ก่อนการเปิดไฟล์ ทำให้เราสามารถมองเห็นรายละเอียดแบบคร่าวๆ ก่อนการตัดสินใจเปิดไฟล์ได้

Live Icon Preview Windows 7


วิธีการใช้งาน Live Preview

  1. เปิดโปรแกรม Windows Explorer (กดปุ่ม Windows logo + E)
  2. เข้าไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการ เช่น Documents เป็นต้น
  3. คลิกเลือกไปยังไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการ
  4. คลิกปุ่มด้านบนขวามือ Show the Preview Pane

Menu