การบีบอัดไฟล์ใน Windows 7

โดยปกติแล้ว หลายๆ คนที่ต้องการบีบอัดไฟล์มักจะถามถึงโปรแกรมประเภท Zip เช่น WinZip, 7-Zip เป็นต้น แต่สำหรับผู้ใช้งาน Windows 7 ไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้ว เพราะทาง Microsoft เองได้เพิ่มความสามารถการบีบอัดไฟล์ให้แล้ว (จริงๆ แล้วมีมานานแล้วก่อนหน้า Windows 7 เสียอีก)

วิธีการบีบอัดไฟล์ใน Windows 7


Compress File Windows 7

  1. คลิกเข้า Computer
  2. คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการบีบอัด
  3. คลิกขวา เลือก Send to
  4. เลือกคำสั่งย่อย Compressed (zipped) folder
  5. รอสักครู่โปรแกรมจะบีบอัดและสร้างไฟล์ใหม่ให้
  6. สำหรับไฟล์เก่า ถ้าไม่ต้องการ สามารถลบได้ทันที

ประโยชน์หลักที่เห็นได้ชัดในการทำบีบอัดไฟล์คือ

  • เพิ่มพื้นที่ในดิสก์ (แต่ต้องลบไฟล์เก่าด้วย)
  • สะดวกในการจัดเก็บไฟล์เป็นหมวดหมู่ สามารถทำการบีบอัดไฟลืเป็นกลุ่มประเภทของงาน ของรูปภาพได้
  • สะดวกในการรับส่งอ่านทางอีเมล

วิธีการเปิด/ขยายไฟล์ที่บีบอัด

สามารถดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่ถูกบีบอัดได้ทันที (ไฟล์นามสกุล .Zip) แต่ถ้าต้องการขยายไฟล์ที่บีบอัดไว้ ให้คลิกขวาไฟล์ที่ถูกบีบอัด เลือกคำสั่ง Extract All จากนั้นเลือกไดรว์และโฟลเดอร์เพื่อวางไฟล์ที่ขยายออกมา


Menu