เข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่ายๆ ด้วย Address Search Bar

เวลาเราต้องการเข้าเว็บไซต์ ปกติเราก็มักจะเปิดโปรแกรม Browser เช่น Internet Explorer, FireFox เป็นต้น บางครั้งเราจำเป็นต้องเข้าผ่านปุ่ม Start เลือก All Programs และคลิกเลือก Internet Explorer ซึ่งต้องผ่านหลายขั้นตอนกว่าจะเปิดเข้าโปรแกรมได้ ยังไม่พอ ต้องรอให้โปรแกรมโหลดเสร็จก่อน จึงจะเริ่มต้นได้ แต่สำหรับ Windows 7 ไม่ต้องรอนานขนาดนั้น เพียงแค่ติดตั้ง Address Search Bar ใน TaskBar เท่านั้นเอง


ขั้นตอนการติดตั้ง Address Search Bar

Taskbar and Start menu Properties

  1. คลิกขวาที่ TaskBar
  2. เลือกคำสั่ง Properties
  3. คลิกแท็ป Toolbars
  4. คลิกเลือกถูกหน้าข้อความ "Address"
  5. คลิกปุ่ม Apply และ OK เพื่อยืนยัน

แค่นี้เราจะพบ Address Search Bar ในตำแหน่งของ Taskbar แล้ว เวลาเราต้องการเข้าเว็บไซต์ ก็เพียงพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการ จากนั้นโปรแกรม Internet Explorer จะเปิดอัตโนมัติให้ทันที


Menu