สำหรับผู้ทำงานข้ามชาติโดยเฉพาะ

Windows 7 สามารถกำหนดให้แสดงเวลามากกว่า 1 ประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ปกติเวลาที่เราแสดงที่ Taskbar ด้านล่างของ Windows ก็จะเป็นเวลาในประเทศไทย แต่ถ้าเราต้องการเพิ่มให้ Windows แสดงเวลามากกว่าหนึ่งประเทศก็สามารถทำได้ โดยการ add additional Time Zone เข้าไปอีกวิธีติดตั้ง Additional Clocks

additional timezone

  1. คลิกปุ่ม Start
  2. คลิกเลือก Control Panel
  3. คลิกเมนูคอลัมภ์ซ้ายมือ "Clock, Language, and Region"
  4. จากนั้นคลิก "Add clocks for different time zones"
  5. ในแท็ป "Additional Clocks" ให้คลิก Show this clock และเลือก Time Zone ที่ต้องการและสามารถเปลี่ยนชื่อในช่อง "Enter display name" เป็นชื่อประเทศได้ด้วย
  6. Additional Clocks in Windows 7

  7. เราสามารถทดสอบได้โดยการเลื่อนเม้าส์ไปใกล้ที่ Taskbar ที่แสดงเวลา จะเห็นว่ามีเวลาแสดงให้เห็นหลายบรรทัด

เพิ่มเติมครับ ความสามารถนี้ มีมาตั้งแต่ Windows Vista แล้วครับ..


Menu