Facebook มีคนใช้งานมากน้อยเพียงใด

Facebook Statisticsในฐานะที่เราเป็นคนชาว Facebook คนหนึ่ง เราก็อยากรู้เหมือนกันว่า มีคนใช้งาน Facebook ในปัจจุบันมากน้อยเพียงใด และถ้าคุณได้เห็นข้อมูลต่อไปนี้ แล้วคุณจะทึ่งกับ Mark Zuckerberg ผู้ก่อตั้ง Facebook ที่ไม่น่าเชื่อว่า เขาทำให้คนในโลกนั้น เป็นสมาชิกของเขาได้ เรามาลองดูกันสิว่า ในปี 2554 นี้ สถิติการใช้งานของ Facebooko มีอะไรบ้าง

คุณคิดว่าปัจจุบันมีคนใช้งาน Facebook มากน้อยเพียงใด

Facebook Statistics | สถิติการใช้งานเฟสบุ๊ค

รายละเอียดสถิติของเฟสบุ๊ค
จำนวนผู้ใช้งาน800 ล้านคน (ใช้งานอยู่)
50% มีการใช้งานในแต่ละวัน
จำนวนเพื่อนเฉลี่ยต่อคน 130 คน
กิจกรรมที่คนสนใจpages, groups, events and community pages)
ใช้งานผ่านโมยาย350 ล้านคน
ภาพรวมระดับโลก70 ภาษาในการใช้งาน
การใช้งานนอกสหรัฐอเมริกา?? ? ? ? ? ? ??
75% เป็นคนนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ????????

จากจำนวนคนใช้งานในขณะนี้ ก็พอพูดได้ว่า มีคนใช้งาน Facebook กันทั้งโลกแล้ว และแนวโน้มการใช้งานก็ยังคงสูงคนขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน

ขอบคุณ Mark Zuckerberg ที่ให้เครื่องมือดีๆ นี้ในการใช้งานแก่เราชาวโลก.. และผมก็เชื่อว่ายังมีอีกหลายๆ คนที่ต้องการขอบคุณเขาเช่นกัน


Menu