เชื่อมต่อ Wi-Fi บน iPad

สำหรับการเล่นอินเตอร์เน็ต ที่ทำให้ค่าใช้จ่ายของเราถูกที่สุด เห็นจะคงไม่พ้นการใช้งาน Wifi ที่ทำงาน หรือที่บ้าน เพราะเป็นการจ่ายแบบเหมาอยู่แล้ว ไม่เหมือนกับการใช้งาน Net SIM ซึ่งค่าใช้จ่ายขึ้นกับการใช้งาน ดังนั้นสำหรับผู้ใช้งาน iPad?วันนี้จะมาแนะนำการเชื่อมต่อ Wireless?กันครับ?

วีธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi บน iPad

  1. เข้าหน้า Home Screen
  2. แตะปุ่ม Settings
  3. แตะปุ่ม Wi-Fi
  4. แต่ะปุ่ม Wi-Fi ให้ ?ON?
  5. รอสักครู่จะเห็นสัญญาณของ Wireless
  6. ให้คลิกเลือกสัญญาณ Wireless ที่คุณใช้งาน
  7. บางกรณีที่มีการใช้งาน Wireless ทีมีระบบรักษาความปลอดภัย คุณจะพบกับหน้าที่ให้ใส่ รหัสผ่าน
  8. ถ้าใส่ถูกต้อง ก็จะสามารถใช้งานได้ทันที

ข้อสังเกต ที่บริเวณด้านบนสุดซ้ายมือของหน้าจอ ที่มีคำว่า iPad ถ้ามีการเชื่อมต่อสัญญาณ Wireless สำเร็จ จะมีสัญลักษณ์ของ Wireless แสดงให้เห็น


Menu