ปรับภาพเอียงให้ตรงด้วย Photoshop

การถ่ายภาพในหลายๆ ครั้งก็ไม่สามารถทำได้อย่างตั้งใจ ภาพบางภาพอาจได้แสงที่ไม่สดใส บางภาพอาจได้ตำแหน่งของวัตถุที่เราต้องการถ่ายไม่ตรงใจก็ได้ แต่ถ้าคุณมีปัญหาการถ่ายภาพแล้ววัตถุในภาพเอียงไป เรื่องนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

คำสั่งที่แก้ไขปัญหานี้คือ Ruler Tool

วิธีปรับภาพเอียงด้วย Photoshop
Ruler Tool

  1. เปิดรูปภาพที่มีปัญหาด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
  2. คลิกไอคอน Eyedropper tool
  3. คลิกไอคอนย่อย Ruler Tool

    Ruler Tool Photoshop CS5
  4. เคอร์เซอรจะเปลี่ยนเป็นรูป กากบากและมีรูปไม้บรรทัด
  5. เลือกคลิกตำแหน่งแรก ของจุดที่เห็นว่าไม่ตรง จากนั้นคลิกอีกครั้งในตำแหน่งท้าย
  6. ที่ด้านบนของเมนู ให้คลิกปุ่มคำว่า Straighten
  7. จากนั้นรอสักครู่ โปรแกรมจะปรับภาพและให้อัตโนมัติ

แค่นี้เราก็สามารถปรับภาพที่เอียงให้ตรงตามใจแล้วครับ แต่อย่างไรก็ตามก็คงต้องดูภาพต้นฉบับก่อนว่าเป็นอย่างไร บางครั้่งก็ปรับการเอียงด้วยวิธีนี้ก็ทำให้ภาพผิดจากความเป็นจริงไปบ้างน่ะครับ ดังนั้นคงต้องขึ้นกับภาพต้นฉบับเป็นหลักแล้วครับ


Menu