ส่วนประกอบหลักของ Photoshop

เพื่อให้สามารถเข้าในการทำงานของโปรแกรม Adobe Photoshop หรือที่หลาย ๆ คนมักเรียก โฟโต้ช้อป 'Photoshop' เฉย ๆ ได้เรียนรู้ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เรามาเรียนรู้ส่วนประกอบหลัก ๆ ของ โฟโต้ช้อป ก่อนดีกว่า ว่ามีอะไรบ้าง และแต่ละส่วนทำหน้าที่อย่างไร... สำหรับส่วนประกอบที่แนะนำนี้เป็น โปรแกรม โฟโต้ช้อป เวอร์ชั่น 6.0 ซึ่งแตกต่างจากเวอร์ชั่นในปัจจุบันที่เป็น Photoshop CS บ้าง (สำหรับผู้ใช้งาน เวอร์ชั่น 4 หรือ 5 หรือแม้กระทั่งเวอร์ชั่นยอดนิยม เวอร์ชั่น 7 ก็สามารถศึกษารายละเอียดได้เช่นกัน จะแตกต่างกันบ้างก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้น)

Photoshop main screen

  1. Title bar หรือแถบชื่อเรื่อง เป็นตำแหน่งที่แสดงชื่อของโปรแกรม
  2. Menu bar หรือแถบเมนู เป็นตำแหน่งแสดงคำสั่งต่าง ๆ ในการทำงาน
  3. Option bar เป็นตำแหน่งแสดงรายละเอียดของเครื่องมือ (Tools) ที่คุณเลือกใช้งานอยู่ในปัจจุบัน? ถ้าเป็นเวอร์ชั่นที่เป็น CS จะมีการแบ่งกลุ่มและเพิ่มเติม Tool ใหม่เข้ามา
  4. Toolbox หรือกล่องเครื่องมือ เป็นตำแหน่งที่เก็บรวมรวมเครื่องมือต่าง ๆ ของโฟโต้ช้อป
  5. หน้าต่างเอกสาร เป็นหน้าต่างงานของเราที่กำลังสร้างอยู่ สังเกตด้านบนจะเห็นชื่อของไฟล์ และขนาดของภาพที่ถูกย่อหรือขยายอยู่
  6. Pallette เป็นหน้าต่างพิเศษที่ช่วยในการทำงาน สามารถเพิ่มหรือลดได้ตามความต้องการ (สามารถเลือกได้จากเมนู window เลือกหน้าต่างที่ต้องการแสดงหรือไม่แสดง)
  7. แถบสถานะ เป็นตำแหน่งที่แสดงขนาดของไฟล์ และรายละเอียดการทำงานอื่นๆ

 

 


Menu