ภาพที่ใช้งานใน Photoshop

เพื่อเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปภาพ ขนาดของรูปภาพและผลของการกำหนดขนาดของรูปภาพที่นำเข้ามาตกแต่งในโปรแกรม Photoshop ซึ่งจะมีผลอย่างมากเวลานำภาพนั้นๆ ไปพิมพ์ลงบนเครื่องพิมพ์ เราสามารถแบ่งประเภทของรูปภาพที่เราเห็นๆ อยู่ในคอมพิวเตอร์ได้ดังนี้

ประเภทของรูปภาพบนคอมพิวเตอร์

  • Vector Graphics

รูปภาพที่ใช้เส้น และความโค้งเป็นหลักในการสร้างภาพ การแก้ไขภาพ ด้วยการย่อหรือขยาย จะไม่มีผลทำให้ภาพนั้นเสียหาย รูปภาพที่สร้างจากโปรแกรม Vector นี้ ส่วนมากจะเป็นภาพในลักษณะการ์ตูน ไม่ใช่ภาพ Photo หรือ ภาพถ่ายทั่วๆ ไป

  • Bitmap Graphics

รูปภาพที่ประกอบด้วยจุดนำมาต่อกัน เราเรียกจุดเหล่านี้ว่า 'pixels' ถ้าจำนวน pixels มากภาพจะคมชัดกว่า เวลาขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น คุณภาพของภาพที่ไม่ค่อยลดลง รูปภาพประเภท bitmap เหล่านี้ได้แก่รูปภาพถ่ายทั่วๆ ไป ที่ได้จากกล้องดิจิตอล หรือโทรศัพท์มือถือ

รูปภาพที่ใช้ในโปรแกรม Photoshop มีลักษณะที่เรียกว่า Bitmap หมายถึง ภาพที่ประกอบด้วยจุดสี่เหลี่ยม (pixel) มาเรียงต่อเนื่องกันเป็นภาพ ดังนั้นภาพที่มีความละเอียดสูงหรือมีจำนวน Pixels ที่สูง?เมื่อทำการซูมเข้าไปดูใกล้ๆ?ภาพที่มองเห็นก็จะคมชัดเหมือนเดิม ไม่แตกหรือมองเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยม

Photoshop pixels

DPI คืออะไร

Dot Per Inch คือความละเอียดหรือจำนวนจุดในพื้นที่หนึ่งตารางนิ้ว โดยในแต่ละจุดเราจะเรียกว่า พิกเซล Pixel

ภาพที่แสดงบนหน้าจอ ควรกำหนดเท่าใด

ถ้าภาพใดมีจำนวนพิเซลสูง ๆ ภาพนั้นก็จะให้ความละเอียดและความคมชัดในการพิมพ์ อย่างไรก็ตามก็กำหนดจำนวนพิกเซลนั้น จะต้องขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ด้วย เช่น ถ้าต้องการนำไปแสดงผลที่หน้าจอ หรือบน web ก็อาจใช้จำนวนพิเซลประมาณ 72 dpi (Macintosh) หรือ 92 dpi (PC) แต่ถ้าต้องการนำไปใช้ในการพิมพ์อาจจำเป็นต้องกำหนดค่าความละเอียดที่ 350 dpi เป็นต้น การกำหนดจำนวน พิกเซล นอกจากมีผลกับความละเอียดแล้ว ขนาดของไฟล์ก็จะมีผลด้วย

ทิปและเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Pixels

การกำหนดจำนวน พิกเซล เพื่อการพิมพ์ จำเป็นต้องดูความละเอียดในการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ด้วย เช่น เครื่องมือสามารถพิมพ์ความละเอียดสูงสุดได้ที่ 600 dpi ดังนั้น เราก็ไม่ควรกำหนดรายละเอียดของภาพให้สูงกว่า 600 dpi เพราะเครื่องพิมพ์จะไม่สามารถพิมพ์รายละเอียดได้ และจะทำให้ความเร็วในการพิมพ์ลดน้อยลง..

 


Menu